Lỗi Xinput1_3.dll, D3dx9_43.dll thường xuất hiện khi bạn cài một game mới hay một phần mềm liên quan tới đồ hoạ cao. Vậy làm sao để fix lỗi và chơi game đây