Lỗi Xinput1_3.dll là gì? Fix lỗi máy tính

Fix lỗi Xinput1_3.dll hay D3dx9_43.dll

Thống thường một số bạn thường sử dụng máy tính cho mục đích chơi game hay sử dụng một sô vấn đề về dồ hoạ. Thông thường bạn sẽ thấy thông báo Xinput1_3.dll hay D3dx9_43.dll bị thiếu. Vậy nguyên nhân từ đâu? Và cách fix như thế nào để bạn được chơi game tốt nhất.

Nguyên nhân gây ra lỗi Xinput1_3.dll, D3dx9_43

D3dx9_43.dll hay là Xinput1_3.dll là một trong những lỗi liên quan tới Microsoft DirectX. Với các chương trình hay game cần đồ hoạ nâng cao đòi hỏi cần phải có hỗ trợ cao từ Microsoft DirectX.

Thông thường lỗi này sẽ kéo theo một số thông báo như sau riêng cho 2 file nhé:

Thông báo lỗi Xinput1_3.dll hay D3dx9_43.dll
Thông báo lỗi Xinput1_3.dll hay D3dx9_43.dll
  • The file xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll is missing (máy tính không có File xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll )
  • xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll Not Found (Không tìm được file xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll )
  • File xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll not found (Không tìm thấy file xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll trên máy tính)
  • xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll not found. Reinstalling might help fix this (Không tìm thấy xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll , cần phải cài lại)

Fix lỗi xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll

Đối với những thống báo trên bạn cần có những cách fĩ lỗi như sau:

Khởi động lại máy tính:

Vì lý do có thể file bị lỗi trong quá trình sử dụng máy tính nên có thể là lỗi nhất thời. Và khởi động lại máy tính thì file sẽ được hệ thống windows tự động sử lại. Chỉ cần chỉ cần khởi động lại được.

Cài đặt phiên bản Microsoft DirectX mới nhất

Trong những trường hợp không tìm thấy file xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll thì lúc này bạn nâng cấp phiên bản Microsoft DirectX mới nhất sẽ có sẳn xong phiên bản này.

Để update phiên bản mới nhất của phần Microsoft DirectX bạn cần tải đường link dưới và cài đặt là xong nhé

Microsoft DirectX
Update phiên bản microsoft DirectX
Update phiên bản microsoft DirectX

Tải file Xinput1_3.dll / D3dx9_43.dll

Nếu như 2 cách trên đều không được bạn hãy thử cách tải 2 file này tại đường dẫn sau đây

Tải Xinput1_3.dll D3dx9_43.dll

Tải file và coppy Fix lỗi Xinput1_3.dll hay D3dx9_43.dll
Tải file và coppy Fix lỗi Xinput1_3.dll hay D3dx9_43.dll

Lưu ý: bạn hãy xem phiên bản máy tính của bạn là 32 bit hay 64 bit mà chọn đúng file nữa nhé.

Sau khi tải xong bạn hãy coppy 2 file này vào thư mục theo đường dẫn sau: C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10).

Sau đó bạn hãy chạy lại phần mềm thử xem đã được chưa nhé.

Chúc các bạn thành công tại EzLasso.com

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .