Sử dụng Firewall app blocker quản lý việc truy cập internet của phần mềm trên máy tính. Bảo vệ máy tính an toàn hơn cùng tường lừa cho từng phần mềm

Tắt chrome chạy ngầm là một trong những cách giúp máy tính cho bạn chạy nhanh hơn sau khi tắt chrome. Đặc biệt là khi khởi động máy tính chậm chạp.

Phân mảnh Ổ cứng là gì? Phân mảnh ổ cứng sẽ như thế nào? Tác hại và nguyên nhân tại sao lại bi phân mảnh ổ cứng? Loại ổ cứng nào hay bị phân mảnh nhất?

Máy tính tắt nguồn đột ngột là do yếu tố nào ? làm như thế nào để máy tính hoạt động bình thường? Liệu có dễ dàng như đã được nhiều người nói không?