Font chữ Fairy Tales Việt Hoá – Cảm hứng từ bộ phim cùng tên

0
512

Font chữ Fairy Tales Việt hoá được lấy cảm hứng từ quảng cáo cổ điển và áp phích phim cùng tên. Mặc dù không thích hợp cho một mục đích khác nhau về tiêu đề, phù hiệu, thiệp cưới, thiệp chúc mừng,… Sự kết hợp của cổ điển và các tính năng OpenType, bạn có thể dễ dàng tạo ra một thông điệp đầy sức hấp dẫn hài hòa cho thiết kế.

Font chữ Fairy Tales có 231 ký tự và ký tự thay thế. Bạn có có thể dùng font chữ cho các chương trình như Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop.

Demo Font chữ Fairy Tales Việt Hoá