Font chữ Enyo Serif Việt Hoá – Tạo sự đơn giản cho tấm ảnh

0
398

Enyo Serif là một dạng font chữ thanh mãnh tạo nên sự nhẹ nhàng. Với 6 dạng khác nhau giúp bạn tha hồ thay đổi kích thước kiểu cách khác nhau. Với Enyo Serif được Việt hoá theo 6 dạng khác nhau.

Enyo đều thích hợp cho tất cả các phần mềm trên máy tính như photoshop, illu, word, excel,… những phần mềm khác

Font Chữ EnyoSerif Việt Hoá bao gồm các dạng form như:

  1. EnyoSerif Regular
  2. EnyoSerif Italic
  3. EnyoSerif Light
  4. EnyoSerif LightItalic
  5. EnyoSerif Medium
  6. EnyoSerif MediumItalic

Demo Font chữ EnyoSerif Việt Hoá