Cách dùng hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA trong Excel mới nhất.

Cách dùng ham count countif counta trong excel

Trong Excel, bạn thường thấy các hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF hay COUNTBLANK đây là những hàm có thể dùng đến việc đếm dữ liệu hay một nhóm đối tượng bất kỳ trong bảng tính. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA, COUNTBLANK để đếm các dự liệu này nhé.

Tổng hợp các loại hàm đếm COUNT trong Excel

Tính tới thời điểm hiện tại trong Excel có 5 hàm đếm khác nhau, và đảm nhiệm một công cụ khác nhau như:

 • COUNT: Hàm đếm các ô chứa số
 • COUNTIF: Hàm đếm các ô theo điều kiện
 • COUNTIFS: Hàm đếm các ô theo nhiều điều kiện khác nhau
 • COUNTA: hàm đếm các ô không trống
 • COUNTBLANK: Hàm đếm các ô trống

Hàm đếm COUNT trong Excel

Hàm đếm COUNT trong Excel là một hàm cơ bản giúp bạn có thể đếm được những ô có chứa số trong đó. 

Công thức: =COUNT(Range)

Trong đó: Range vùng dữ liệu cần đếm.

Hàm đếm COUNTIF/COUNTIFS trong Excel

Đây là 2 hàm đếm ở một mức độ cao hơn giúp bạn định đếm những ô có điều kiện. Vậy sử dụng chúng như thế nào hãy cùng theo dõi nhé.

Hàm đếm 1 điều kiện COUNTIF

Hàm COUNTIF dùng để đếm các ô trong bảng tính thỏa mãn điều kiện trong một vùng dữ liệu được chọn.

Công thức hàm: =COUNTIF(Range, Criteria)

Trong đó:

 • Range: vùng dữ liệu cần đếm
 • Criteria: điều kiện các ô thoả việc đếm

Ví dụ: như bài viết sau đây bạn có bảng tính danh sách các sản phẩm còn tồn. Và mình cần đếm có bao nhiêu sản phẩm tồn hơn 150 sản phẩm. Để có tìm được bạn hãy dùng hàm COUNTIF, tại ô cần thiết với công thức như sau:

=COUNTIF(C2:C11,”>150″)

Dùng hàm Countif
Dùng hàm Countif

Lưu ý khi dùng hàm COUNTIF:

 • Bạn có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện nằm trong dấu 2 nháy (“)
 • Để có thể sử dụng dấu ? hay dấu * trong phần điều kiện bạn hãy thêm dấu ~ phía trước nha
 • Hàm COUNTIF có phân biệt chữ viết in hay viết thường nha.

Đếm 2 điều kiện trở lên cùng Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm mở rộng của hàm COUNTIF. Hàm đóng vai trò đếm các ô phù hợp với 2 hay nhiều điều kiện trở lên.

Công thức sử dụng: =COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2,…)

Trong đó:

 • Range1, Criteria1,…: là số ô đếm, và điều kiện đếm thứ 1
 • Range2, Criteria2,…: là số ô đếm, và điều kiện đếm thứ 2

Ví dụ sử dụng hàm COUNTIFS:

Bạn cần thống kê các mặt hàng tồn kho thứ 1 trên 150 sản phẩm. Bạn hãy nhập công thức như sau: =COUNTIF(C2:C11,”>150″,D2:D11,”1″)

Và kết quả trả về như sau:

dùng hàm Countifs
Dùng hàm Countifs

Xem thêm các thủ thuật khác trong Excel:

Hàm đếm ô không trống COUNTA

Hàm COUNTA được sử dụng trong việc đếm các ô không trống ( có nghĩa là những ô chứa giá trị số hay chữ) trong vùng dữ liệu nhất định.

=COUNTA(Value1,Value2,…)

trong đó Value1 và Value2,…: là những ô cần đếm.

Ví dụ sử dụng: Mình cần đếm  số lượng bạn đã nộp bài trong bảng tính sau đây

Bạn hãy nhập công thức vào ô kết quả: =COUNTA(C2:C15)

Dùng hàm CountA
Dùng hàm CountA

Hàm đếm ô trống COUNTBLANK

Ngược với hàm COUNTA thì COUNTBLANK là hàm đếm các ô trống không có trong số và chữ trong vùng chọn.

Bạn chỉ cần sử dụng công thức: COUNTBLANK (Range)

Trong đó Range là vùng cần đếm

Ví dụ: Mình cần đếm số bạn trong danh sách sau đây chưa nộp bài tập. Để thực hiện bạn hãy thực hiện công thức sau đây: =COUNTBLANK(C2:C15)

Dùng hàm Countblank
Dùng hàm Countblank

Lưu ý khi dùng hàm đếm COUNT trong Excel

Có phải những hàm đếm Excel trên đây đã giúp bạn rất nhiều trong việc thống kê phải không? Nhưng hãy khoang mà dùng trang lang bạn hãy đọc những lưu ý sau đây để sử dụng cho đúng nha:

 • Hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường trong phần điều kiện
 • Khi dùng hàm COUNTIFS có thể dùng ký tự đại diện là dấu chấm hỏi (?) cùng dấu (*) trong phần criteria ( phần điều kiện)
Sửa dụng dấu sao và dấu chấm hỏi trong hàm đếm điều kiện countif
Sửa dụng dấu sao và dấu chấm hỏi trong hàm đếm điều kiện countif
 • Khi quá trình đếm giá trị văn bản hãy đảm bảo dữ liệu không chứa các khoảng trắng trước sau của giá trị

Trên đây là phần hướng dẫn từ Ezlasso.com cách dùng hàm đếm trong Excel những hàm này bao gồm: COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK nhé. Hy vọng bài viết bổ ích cho bạn trong việc sử dụng hàm đếm các dữ liệu nhé.

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .