Hướng dẫn kiểm tra chính tả tiếng Việt trong Office – Word

0
76

Khi bạn sử dụng Word hay một phần Microsoft Office để soạn thảo. Thường bị trường hợp có những gạch chân màu đỏ phía dưới báo cho bạn sai chính tả. Với chức năng này của Office có sẳn đã giúp bạn kiểm tra chính tả. Nhưng chức năng này của Office chỉ tích hợp cho ngôn ngữ khác, chứ không có tiếng Việt. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra chính tả tiếng Việt trong Office – Word 2010.