Font chữ Smoothy Việt Hoá – In đậm đứng đắng hoà với sự mềm mỏng

0
177

SMOOTHY là một Font chữ dạng khối với sự thể hiện cái trọng lượng của dạng font đứng và sự nhẹ nhàng tin tế của nét mãnh tròn trịa tinh tế kết hợp. Font chữ smoothy việt hoá mang theo phong cách riêng biệt đầy tinh tế. Với font chữ này bạn có thể áp dụng cho logo, bản in, bảng báo giá, tiêu đề tạp chí, quần áo… tốt nhất

Font chữ SMOOTHY Việt Hoá gồm 2 dạng:

  • Đậm nét đầy tính cứng cáp
  • Mềm mỏng mang theo sự mềm diệu

Demo Font chữ Smoothy Việt Hoá

<