Font chữ Showcase Việt Hoá – Những bản chữ linh hoạt thay đổi

Font chữ Showcase Việt Hoá

Font chữ Showcase Việt hoá được thiết kế trên 2 bản chữ khác nhau tuỳ vào mục dích riêng. Showcase cho người dùng một cái nhìn và sửa dụng linh hoạt với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Xuất phát Font chữ Showcase Việt Hoá

Font chữ được lấy từ một cây viết dùng để vẽ những vật dụng trong gia đình. Showcase là font chữ rẩt dễ sử dụng vì tính linh hoạt chính của nó qua 2 bản khác nhau:

  • Sans
  • Script

Bạn có thể sử dụng font chữ trong các tạp chí quảng bá thương hiện, những trang trí nỗi bất tại cái quán ăn hay cafê đặc biệt

Demo Font chữ Showcase Việt Hoá

Font chữ Showcase Việt Hoá
Font chữ Showcase Việt Hoá
Font chữ Showcase Việt Hoá
Font chữ Showcase Việt Hoá

Xem thêm: 

Tải Font chữ Showcase Việt Hoá:

Tải Driver

  • Tình trạng: cần cài đặt
  • Dung lượng: 249KB
  • Tên file: Ez Lasso – ShowcaseSans.rar

Lasso
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .