Tổng hợp nhóm hàm thống kê thông dụng trong Excel

nhóm hàm thống kê trong excel

Một trong những hàm thông dụng nhất, cơ bản nhất thuộc nhóm hàm thống kê sẽ được mình giới thiệu trong hôm nay. Cũng có thể nói rằng nhóm lệnh này không ai chư dùng tới nó. Nhóm hàm này bao gồm những hàm cơ nhất như: Count, Counta, Countif,  Average, Sumproduct, Min, Max, Lagre, Small, Sum, Sum If.

Hàm tính đếm số dữ liệu

Hàm Count đếm thuộc tính số

Một trong những hàm tốt nhất cho người dùng thống kê tổng cộng bao nhiêu số trong một vùng. Đối với hàm này thường để thay thế tổng số của một số lượng. Bạn có thể dùng hàm này cho nhiều mảng hay dãy dữ liệu.

Cú pháp: =Count(Value1, Value2,…)

Ví dụ:

Hàm Count

Hàm CountA đếm ô dữ liệu

COuntA được dùng với nhiệm vụ đếm tổng số dự liệu đặt biệt phần này có thể đếm tổng các ô chứa dữ liệu là dạng text.

Cú pháp: =CountA(value1, Value2,…)

Ví dụ:

Hàm CountA

Hàm Countif đếm ô với điều kiện

Cùng Countif có thể đếm được số ô mang theo một điều kiện. VỚi điều kiện có thể là dạng số hay chữ đều được nhé.

Cú pháp: =Countif(Range, Criteria)

Trong đó: Range là vùng, dãy dữ liệu cần đếm, Criteria là điều kiện

hàm countif

Hàm tính tổng

Sum hàm tính tổng cơ bản

Hàm Sum khá quen thuộc với các bạn chúng giúp bạn tính tổng của một dãy số hay của vùng số.

Cú pháp: =Sum(number1,number2,…)

Ví dụ:

hàm sum

Sumif hàm tổng với điều kiện

Hàm Sumif giúp bạn tính tổng cho các ô có giá trị theo một điều kiệu mà người dùng đặt ra.

Cú pháp: =Countif(Range, Criteria)

Trong đó: Range là dãy số, Criteria điều kiện (điều kiện này phải tính được).

hàm sumif

Hàm tính trung bình của vùng dữ liệu

Hàm Average tính trung bình

Tính trung bình là việc không thể thiếu trong lập bảng thống kế, dự báo,… Dùng ngay hàm Average giúp bạn trả lại giá trị trung bình của một vùng, dãy dữ liệu với số.

Cú pháp: =Average ( Number1, number2,…)

Ví dụ:

Hàm Average

Hàm Sumproduct

Sumproduct là việc kết hợp của hàm sum và product. Kết hợp giữa việc cộng các tích của số.

Cú pháp: =Sumproduct (array1, array2,…)

Trong đó Array là dãy, vùng mà bạn cần chọn

hàm sumproduct

Tìm tìm số lớn nhỏ

Hàm Max tìm số lớn nhất:

Max là hàm không ai là không biết với công dụng đặc biệt của nó. Nó còn giúp bạn tìm được nhiều giá trị lớn nhất. Bạn có thể dùng chúng cho vùng hay dãy cần tìm kiếm

Cú Pháp: =Max(number1, number2,…)

Ví dụ:

hàm max

Hàm Lagre tìm số lớn thứ n:

Bạn có thể tìm số lơn thứ n với hàm Lagra.

Cú pháp: =Lagre(Array,k)

Ví dụ:

hàm lagre

Hàm Min tìm số nhỏ nhất:

Ngược với Max,  Min cho người dùng tìm số nhỏ nhất.

Cú pháp: =Min(number1, number2,…)

Ví dụ

hàm min

Hàm Smalll tìm số nhỏ thứ n:

Với min để tìm nhỏ nhất. Nhưng bạn có thể tìm thêm được các số nhỏ thứ 2 thứ 3 thứ 4,… tới thứ n của dãy số.

Cú pháp: =Small(Array, k)

hàm small

Ngoài các hàm thống kê được giới thiệu trên các bạn có thể xem tìm hiểu thêm những hàm thuộc nhóm hàm tính toán có thể kế hợp chung với những hàm trên.

Xem File demo:

Bạn có thể xem ví dụ rõ hơn tại buttom demo dưới đây. Ngăn chặn lại các hành động từ các công cụ spam nên bạn phải capcha để truy cập file demo online nhé.

Xem File Online

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .