Nhóm hàm toán học hỗ trợ tính toán chính xác EXCEL

nhóm hàm tính toán trong excel

Một trong những nhóm hàm thông dụng khi bạn sử dụng EXCEL như một công cụ tính toán. Chúng giúp bạn không phải kéo dài biểu thức bằng các phép toán đơn giản (cộng trừ nhân chia) nữa. Bạn có thể thay vào đó bằng những hàm sau đây để có được cơ hội chính xác hơn cho phép toán của bạn.

Sau nhóm hàm Logical trong excel Ez Lasso sẽ giới thiệu tới bạn nhóm hàm tính toán. Với nhóm hàm này bạn chỉ nhận được giá trị trả về ngay sau điền.Sau đây mình sẽ giới thiệu những hàm cơ bản trong việc tính toán mà bạn chưa biết. Với hàm ABS, Power, Product, Mod, Roundup, Even, odd, Rounddow giúp bạn không cần dùng tới những phép tính tự suy nghĩ kiến biểu thức dài và rất dễ sai.

Hàm ABS: giá trị tuyệt đối

ABS là một hàm giúp bạn thay đổi giá trị tuyệt đối của số, biểu thức có giá trị.

Cú pháp: =ABS(number)

Ví dụ: Trả lại giá trị tuyệt đối của các số trong bảng

hàm ads

Hàm Power: tính mũ (nhiều số giống nhau nhân lên)

Power là một hàm giúp bạn tính được số mủ của một giá trị. Bạn lưu ý khi hàm này chỉ sử dụng khi nhân các số giống nhau.

Cú pháp: =Power(number,power)

Trong đó: Number là số nhân,Power là số lần nhân của số number

Ví dụ: tính mủ các số trong bảng

hàm power

Hàm Product nhân các số trong vùng

Product là một hàm mạnh mẽ cho việc nhân các giá trị tại các ô hay các số lại với nhau. Nhưng hàm này có giới hạn tại điểm chỉ nhân được 255 số với nhau.

Cú pháp: =Product(number1,number2,number3,….)

Ví dụ: nhân các số lại với nhau

hàm product

Hàm MOD chia các giá trị

Với MOD bạn có thể sử dụng hàm trong việc lấy phần nguyên của số được chia ra. Ví dụ như khi bạn chia 5 với 4 kết quả 1,25 khi sử dụng hàm này bạn sẽ nhận được kết quả là 1.

Cú pháp: =mod (number, divisor).

Trong đó: number là số được chia, divisor là số chia

Lưu ý: với hàm này bạn để divisor là 0 thì hàm sẽ trả về giá trị False

Ví dụ: Chia lấy phần dư

hàm mod

Hàm Roundup làm tròn thập phân

Roundup hàm hỗ trợ người dùng làm tròn các số thập phân tới con số thứ n. Nói dễ hiểu hơn là khi mình có số 1,812399…. Mình cần làm tròn tới số thứ 3 thì kết quá mình nhận được là 1.8124.

Cú pháp: =roundup (number, Num_digits)

Trong đó: number là số cần làm tròn, Num_digits con số làm tròn tới vị trí thứ.

Ví dụ:

hàm roundup

Hàm Even hàm lấy số chẵn gần nhất

Even cho phép bạn lấy được con số chẵn gần nhất. Phòng khi bạn cần tính toán số chẵn nào đó. Hàm này theo khách quan mình thấy là một trong những hàm ít được sử dụng nhất.

Cú pháp: =Even (number)

Lưu ý: khi bạn số bạn cần tìm là một số chẵn nguyên như 2 hay 4 bạn sẽ nhận được giá trị trả về y chang nhé

Ví dụ:

hàm even

Hàm Odd hàm lấy số lẻ gần nhất

Cũng giống như Even Odd cho phép bạn lấy số lẻ gần nhất đó. Và mức độ thông dụng của nó khá ít. Vì độ phế vật của nó.

Cú pháp: =Odd (number)

Ví dụ:

hàm odd

Hàm Rounddown giảm ngay một đơn vị tại vị trí yêu cầu

Rounddown cũng khá thú vị cho các bạn khi tính một đơn hàng được nhà cung cấp yêu cầu giảm. Với Rounddown bạn sẽ nhận được ngay giá trị trả về thấp hơn 1 đơn vị tại vị trí thứ n bạn mong muốn (n là vị trí bạn muốn).

Cú pháp: =Rounddown(number, digits)

Ví dụ:

hàm rounddow

Trên đây là những hàm giúp bạn biến đổi giá trị của con số theo ý muốn. Những hàm này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc tính toán hay trong việc kết hợp với các hàm thuộc nhóm thống kê. Các bạn có thể thay những biểu thức cộng trừ nhân chia mình tự nghĩ ra bằng những hàm trên để có được một kết quả chính xác và không đưa biểu thức của bạn vào việc sai liên hoàn. Chúc các bạn thành công khi sử dụng nhóm hàm này.

Xem File demo:

Bạn có thể xem ví dụ rõ hơn tại buttom demo dưới đây. Ngăn chặn lại các hành động từ các công cụ spam nên bạn phải capcha để truy cập file demo online nhé.

Xem File Online

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .