Tổng hợp các nhóm hàm Logical (AND, OR, NOT) cơ bản

tổng hợp nhóm hàm logical excel

Tại Excel một trong những phần mềm chứa rất nhiều thuật toán dưới dạng hàm giúp cho người dùng dễ thực hiện. Có thể bạn không nghĩ tới nhưng việc kết hợp sử dụng các hàm trong excel có thể lọc một số dữ liệu trong công việc của bạn chính xác và đở tốn thời gian. Một trong những ví dụ đơn giản nhất là phần Excel Online tại bộ sưu tầm của Ez Lasso. Để bắt đầu với những hàm Excel mình sẽ hướng dẫn các bạn những hàm thuộc nhóm Logical: Hàm AND, Hàm OR, Hàm NOT.

Trước tiên bạn có thể tải ngay Office 2016 để dùng excel của micorosoft, hoặc bạn sử dụng bản tính online tại google. Hiện tại các ví dụ mình sẽ lấy ví dụ tại file bản tính này. Bạn có thể xem file tại đường link dưới bài.

Hàm AND:  kết hợp 2 điều kiện

Với hàm AND bạn có thể kết hợp 2 biểu thức điều kiện trở lên trong một ô và cho các bạn kết quả đúng hay sai. Bạn có thể sử dụng dấu phẩy để ngăn cách 2 giá trịnh biểu thức. Đặc biệt với hàm AND đây bạn chỉ có thể ghi tối đa 256 ký tự thôi nhé.

Cú pháp: =AND(logical1, logical2,….)

Ví dụ: Tìm những bạn là nam và sinh năm 1996

Hàm AND

Công thức tại ô kết quả: =And(J2=”Nam”;K2=1996)

Nếu đúng là bạn nam sinh năm 1996 kết quả mình sẽ nhận được là TRUE. và ngược lại nếu sai mình sẽ nhận được kết quả FALSE. Kết quả chính xác 2 bạn Huỳnh Trọng Huy và Nguyễn Thành là 2 bạn nam đều sinh 1996.

Hàm OR: kiểm tra 1 biểu thức thức đúng trong nhiều biểu thức

Hàm OR cho phép bạn kiểm tra trong chuổi biểu thức của bạn có ít nhất một biểu thức đúng nhất. Kết quả bạn nhận được True khi có đúng 1 biểu thức đúng còn FALSE nến không có biểu thức nào đúng. Tại ô sử dụng hàm OR bạn chỉ viết tới 255 ký tự. Và đặc biệt bạn có thể dùng trực tiếp cho các công thức

Cú pháp: =OR(logical1, logical2,….)

Ví dụ: 1 các biểu thức có sẳn, 2 theo bảng thống kê giới tính và năm sinh

Hàm OR

Công thức tại ô kết quả:

Ví dụ 1: =or(D4=E4;D5=E5;D6=E6)

Ví dụ 2: =or(J2=”nam”;K2=1995)

Nếu có một công thức đúng mình sẽ nhận được giá trị TRUE và ngược lại là FALSE

Hàm NOT: Kiểm tra đúng sai của biểu thức

Đối với hàm Not cho bạn biết được một trong những biểu thức đúng hay sai. Giá trị bạn nhận được True hay False (đúng hay sai) cho biểu thức đó.

Cú pháp: =NOT(logical)

Ví dụ: mình sẽ sử dụng 2 ví dụ ở trên

Hàm NOT

Công thức tại ô:

  • Ô có kết quả đúng =or(D4=E4;D5=E5)
  • Ô có kết quả sai =or(1+1=3;2+5=7)

Vậy là đúng nên mình nhận được giá trị FALSE. TRUE cho trường hợp ngược lại

Trên đây là những hàm đơn giản nhất thuộc nhóm Logical những hàm này bạn có thể thấy chúng không có ít lắm nhưng việc kết hớp chung với những hàm điều kiện như IF, SUMIF,… Hay bạn có thể kiểm tra hàm thuộc nhóm tính toán có chính xác không.

Xem File demo:

Bạn có thể xem ví dụ rõ hơn tại buttom demo dưới đây. Ngăn chặn lại các hành động từ các công cụ spam nên bạn phải capcha để truy cập file demo online nhé.

Xem File Online

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .