Tạo viền trong Photoshop – Làm nổi bật hình ảnh hoặc Layer

0
268

Một trong những tao tác đơn giản khi dùng photoshop là tạo viền trong Photoshop. Với mục đích trang trí như một phần cung ảnh. Thì bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn tạo viền cho một bức ảnh hoặc tạo viền cho một layer với mục đích khác.

Bạn có thể tải và cài đặt các phiên bản Photoshop tại đây: