Sửa lỗi không cài được .NET Framework

0
74

Như các bạn đã biết về .NET Framework một phần mềm nền tảng để sử dụng các phần mềm của máy tính. Tuy nhiên .NET Framework không bắt buộc. Nhưng một số phần mềm trong quá trình cài đặt phần mềm vẫn phải yêu cầu cài đặt .NET Framework. Nhưng thường xuyên xảy ra trường hợp không cài được .NET Framework. Thì bài viết này sẽ giúp bạn sửa lỗi .NET Framework không cài đặt được tốt nhất.

Để sửa lỗi cài đặt .NET Framework bạn có thể làm lần lượt 3 bước sau đây