Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Ai ai cũng biết Hàm Average trong Excel là hàm tính trung bình. Nhưng bạn đã biết nâng cao của Average là gì chưa? Hàm Averageifs hàm giúp bạn tính trung bình theo điều kiện đưa ra. Tính trung bình theo điều kiện đưa ra như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé.

Trong bài viết này mình sử dụng Excel thuộc Office 2016 đối với những phiên bản Office khác bạn hãy làm tương tự nhé.

Hàm Averageifs

Trong Excel, hàm Averageifs giúp bạn có thể giúp bạn có trung bình những thông số trong một dãy ô trải dài và phù hợp với điều kiện. Những điều kiện bạn có thể sử dụng trong hàm Averageifs là (>,<,<>,=) và những toán tử đại diện (*,?)

Nếu như bạn thắc mắc hàm Averageifs và hàm Averageif khác nhau như thế nào ? Thì đơn giản nhất là chỉ cần tính là Averageif chỉ dùng được 1 điều kiện còn Averageifs thì dùng được nhiều điều kiện.

Vậy sử dụng hàm Averageifs như thế nào hãy cùng Ezlasso.com tìm hiểu nhé.

Công thức hàm Averageifs trong Excel

Hàm Averageifs trong Excel có công thức như sau đây:

AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …).

Trong đó:

 • average_range: Vùng dữ liệu cần tính giá trị trung bình cộng của các ô hay vùng, là tham số bắt buộc.
 • criteria_range1, criteria_range2: Phạm vi chứa điều kiện cần tính tổng trung bình  là tham số bắt buộc.
 • criteria1, criteria2, …: Là điều kiện cần tính trung bình cộng của các vùng criteria

Lưu ý khi sử dụng hàm Averageifs trong Excel:

 • Nếu giá trị tham số chứa giá trị logic hoặc ô trống, giá trị đó sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu phạm vi trống hoặc văn bản, hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.
 • Nếu các ô trong Criteria_range trống, hàm sẽ mặc định là 0.
 • Nếu giá trị trong ô dữ liệu là logic = True, nó được coi là 1 và nếu giá trị là False, nó được coi là 0.
 • Nếu giá trị trong average_range không thể chuyển đổi thành số, thì lỗi #DIV/0 sẽ được báo cáo.
 • Nếu không có giá trị nào đáp ứng tất cả các điều kiện, hàm trả về lỗi #DIV/0 !.
 • Các ký tự thay thế như *.? Có thể được sử dụng. trong điều kiện trung bình.

Xem thêm các thủ thuật khác:

Ví dụ hàm Averageifs trong Excel

Như bạn có bảng tính như sau:

Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Ví dụ 1: tính trung bình tiền lương mà các nhân viên đã làm trên 3 tháng

Bạn sẽ sử dụng công thức như sau và nhấn Enter: =AVERAGEIFS(E2:E11,D2:D11,”>3″)

Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Trong đó:

 • E2:E11: Vùng Tiền lương của nhân viên
 • D2:D11: Vùng ô theo điều kiện
 • “>3”: Điều kiện tính trung bình tổng

Kết quả sẽ như sau

Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Ví dụ 2: Tính trung bình tiền lương của nhân viên làm dưới 1 năm và có giới tính làm nam

Bạn sẽ sử dụng công thức như sau nhé: =AVERAGEIFS(E2:E11,D2:D11,”<12″,C2:C11,”Nam”)

Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Trong đó:

 • E2:E11: Vùng Tiền lương của nhân viên
 • D2:D11: Vùng ô theo điều kiện 1
 • “<12”: Điều kiện tính trung bình tổng 1
 • C2:C11: Vùng ô theo điều kiện 2
 • “Nam” : Điều kiện tính trung bình tổng thứ 2

Kết quả bạn sẽ nhận được

Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Ví dụ 3: Tính trung bình tiền lương của nhân viên làm dưới 1 năm có giới tính nữ

Bạn sẽ dùng công thức nguyên mẫu như sau: =AVERAGEIFS(E2:E11,D2:D11,”<12″,C2:C11,”Nữ”)

Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Trong đó:

 • E2:E11: Vùng Tiền lương của nhân viên
 • D2:D11: Vùng ô theo điều kiện 1
 • “<12”: Điều kiện tính trung bình tổng 1
 • C2:C11: Vùng ô theo điều kiện 2
 • “Nam” : Điều kiện tính trung bình tổng thứ 2

Kết quả bạn nhận được là #DIV/0 vì đây là chỉ thỏa một điều kiện là làm dưới 1 năm còn nhân viên là nữ thì không có ô nào thỏa mãn được

Hàm Averageifs trong Excel giúp bạn tính trung bình theo điều kiện

Trên đây là cách sử dụng cũng như hướng dẫn bạn sẽ dụng hàm Averageifs trong Excel được Ezlasso.com sưu tầm và giới thiệu cho các bạn. Chúc các bạn thành công

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .