Font chữ Simplifica Việt Hoá

Font chữ Simplifica Việt Hoá

Font chữ Simplifica là một font chữ được việt hoá và tải về miễn phí được thiết kế bới Kaiwa. Font chữ là một kiểu chữ sans-serif đặc trưng đặc trưng bởi một chiều rộng đường đồng nhất và mỏng.

Demon Font chữ Simplifica

Font chữ Simplifica Việt Hoá
Font chữ Simplifica Việt Hoá
Font chữ Simplifica Việt Hoá

Xem thêm: 

Tải Font chữ Simplifica Việt Hoá

Tải Driver

  • Tình trạng: cần cài đặt
  • Dung lượng: 440KB
  • Tên file: Ez Lasso – Font chữ Simplifica.rar

Lasso
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .