Font chữ Novecento Sans Việt hoá

Font chữ Novecento Việt hoá

Novecento sans là một font chữ được lấy cảm hứng từ xu hướng cổ đại từ nữa sau thế kỷ 19 và đầu 20. Font chữ Novecento bắt đầu từ những hình tròn vuông được đặt gần nhau theo một cách hợp lý tạo ra các ký tự. Sau đó font chữ được điều chiển bằng hình quang học. Với font chữ Novecento sans bạn có thể sử dụng vào các câu tiêu đề và chú thích hình ảnh bằng câu ngắn với kích thước nhỏ. Với khuôn chủ nhỏ cho thấy được cái nhìn về thiết kế hơn.

Demon Font chữ Novecento sans

Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá
Font chữ Novecento Việt hoá

Xem thêm: 

Tải Font chữ Novecento sans Việt Hoá

Tải Driver

  • Tình trạng: cần cài đặt
  • Dung lượng: 804KB
  • Tên file: ezlasso-Novecentosans.rar

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .