Font chữ LaChic Việt hóa

Font chữ La Chic Việt hóa

Font chữ La Chic được chia thành nhiều bộ chữ khác nhau bao gồm 575 glyphs bao gồm Với một loạt phiên bản thay thế được nhau giúp bạn dạng chữ để sử dụng hiển thị. Bạn có thể font chữ này Việt hóa tại website Ez Lasso

Với phong cách của La Chic Pro cho thấy một chút tinh tế hơn khi trộn với vốn nhỏ nhẹ nhàng, theo tất cả các chữ cái, Đối với ký tự đầu tiên có thể cho bạn khả năng mới khá đặc sắc. Một tính năng khác của La Chic Pro là thay đổi chữ đầu tiên và cuối cùng thành một dạng kiểu mẫu khác chuẩn font mặc định.
Ngoài ra 2 bộ tính năng hỗ trợ Swash Alternates của font mang lại sự tinh tế hơn nữa, hưng thịnh thanh lịch, cũng được viết để khi sắp xếp tất cả các chữ cái, chỉ có Thủ đô đầu tiên được phát triển để bảo toàn khả năng đọc và tránh va chạm khó coi. Chữ thường hoàn chỉnh cũng được thay thế cho một bộ chữ thường.

Demon Font chữ La Chic Việt hóa

Font chữ La Chic Việt hóa
Font chữ La Chic Việt hóa
Font chữ La Chic Việt hóa
Font chữ La Chic Việt hóa
Font chữ La Chic Việt hóa
Font chữ La Chic Việt hóa
Font chữ La Chic Việt hóa
Font chữ La Chic Việt hóa
Font chữ La Chic Việt hóa

Xem thêm: 

Tải Font chữ La Chic Việt hóa

Tải Driver

  • Tình trạng: cần cài đặt
  • Dung lượng: 1.9KB
  • Tên file: Ez Lasso – Font chữ LaChicPro.rar

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .