Font chữ Foundry Việt Hoá

Font chữ Foundry Việt Hoá

Font chữ Foundry được tạo ra vào những năm 1989-90 bởi 2 nhà thiết kế David Quay và Freda Sack. Với Font chữ Foundry đã được việt hoá bạn có thể tải miễn phí tại đây.

2 nhà thiết kế này mang đến một sự kết hợp độc đáo giữa những phương pháp thiết kế truyền thống và hiện đại. Với sự thành công của font chữ này đã là 2 nhà kiết kế trở nên hạnh phúc hơn khi ai đó gửi trong một ví dụ tuyệt vời của phông chữ The Foundry được sử dụng.

Demo font chữ Foundry Việt hoá

Font chữ Foundry Việt Hoá

Xem thêm: 

Tải Font chữ Foundry Việt hoá:

Tải Driver

  • Tình trạng: cần cài đặt
  • Dung lượng: 52KB
  • Tên file: Ez Lasso – Font chữ Foundry việt hoá.rar
Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .