Font chữ Fetridge Việt Hoá

0
217
Font chữ Fetridge là một dạng script đơn sắc. Đươc phát triền song song cùng font chữ outfitter. Font chữ outfitter mình sẽ tìm bản việt hoá giới thiệu mọi người sau.
Đối với outfitter đã được chế tác theo những nén mềm mỏng như viết tay. Thì Fetridge là một font chữ kiến bạn thấy được sự đứng đắng của nó và sự uyển chuyển của các ký tự in đậm đặt sắc. Với Fetridge thường dùng trong những trường hợp như viết tên cá nhân, tên đường, thành phố,… Hoặc những câu sologan mang ý nghĩa mạnh mẽ, kiên quyết là tốt nhất.

Demo font chữ Fetridge Việt hoá