Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá – Font chữ thư pháp hiện đại

Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá

Font chữ Blooming Elegant Script việt hoá là dạng Font chữ dạng thư pháp hiện đại được viết tay có nén vui tươi nhưng thanh lịch. Pha ít vui tươi, tinh nghịch nhưng lại kết hợp giản dị sang trọng.

Font chữ có 3 phiên bản: Regular, Mono-line và Mono-line Bold.

Font chữ còn 3 phiên bản đã được việt hoá: Hand, Sans, font chính thống

Đã được biến hoá 120 ký tự theo dạng thư pháp.

Demo Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá

Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá
Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá
Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá
Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá
Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá

Xem thêm: 

Tải Font chữ Blooming Elegant Script Việt hoá:

Tải Driver

  • Tình trạng: cần cài đặt
  • Dung lượng: 149KB
  • Tên file: ezlasso.com-Blooming-Elegant-viet-hoa.rar

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .