Chỉnh sửa – tăng import file database trên phpMyAdmin

Chỉnh sửa – tăng import file database trên phpMyAdmin

Các bạn thường gặp một trong những vấn đề import database lên trên phpMyAdmin do file sql có dung lượng rất lớn theo dung lượng mặc định của phpMyAdmin là 2MB. Trong khi đó lượng database webstie quá lớn có thể lên tới vài chục MB kiến bạn không thể Import. Hãy cũng Ezlasso fix lỗi này này với vài thủ thuật chỉnh sửa đơn giản.

Chỉnh sửa – tăng import file database trên phpMyAdmin
Hình ảnh lỗi tại Sql

Xem đường dẫn file php.in theo từng contro panle.

Đầu tiên bạn nên xem contro panle của VPS bạn đang là gì? Có phải là: Học VPS, Sentora, Vesta, Cpanel,…

Rất đơn giản bạn vào giao diện quản trị của Control Panle nhìn lên gốc phải xem logo của Control Panle nào? Nếu như là một trong những control panle sau đây, thì bạn phải xem trước những đường dẫn của hệ thông file mình đã lọc ra, nếu không có trong danh sách thì bạn hãy sreach google nhé:

Sau đó xác định file “php.ini” đang nằm vị trí nào theo contrl panel khác nhau

Vào file php.ini

Sauk hi bạn đã tìm được đường dẫn bạn cần đăng nhập vào Console bạn có thể kết nối qua Putty. Bạn có thể xem hướng dẫn dùng Putty qua bài viết:  Các thao tác cơ bản của SSH trên VPS Vutlr

Bạn nhập lệnh sửa đổi file php.ini:

# vi/ đường-dẫn

Đường dẫn bạn đã xác định định được tại phần xem đường dẫn ở trên.

Sửa nội dung file php.ini nhằm tăng dung lượng import database

Trước khi sửa file này bạn cần phải biết được những lệnh cơ bản khi dùng SSH nhằm việc chỉnh sửa không gây ra lỗi: Xem các lệnh của SSH tại đây

Sau khi nhập lệnh sửa đổi file Php.ini xong bạn hãy tìm đến từng dòng có giá trị sau đây:

upload_max_filesize = 40M
post_max_size = 40M

*Lưu ý: 40MB mình chỉ demo thôi nhé có thể file chứa bất kỳ dùng lượng MB bất kỳ nhé.

Bạn thay đổi số MB phía sau thành số thích hợp như 40, 60, 80 MB phù hợp với dung lượng của file sql của bạn. Bạn nên lưu ý 2 thông số MB của 2 dòng này cần phải giống nhau nhằm trành trường hợp bị lỗi khi tải file quá lớn .Tuỳ thuộc vào control panle bạn đang dùng có thể 2 dòng có vị trí khác nhau, và trước sau khác nhau.  Sau đó bạn lưu lại và reset lại VPS

Sau đó bạn reset lại VPS của mình bằng 2 cách khác nhau:

Reset qua nút reset tại giao diện VPS

Sử dụng lệnh SSH:

# /etc/init.d/httpd restart

Ngoài ra bạn sẽ gặp phải các lỗi SQL bạn có thể tham khảo thêm qua bài viết sau đây:

  • Không hỗ trợ bộ mã

Trên đây là cách fix lỗi không thể import database vào phpMyAdmin có dung lượng quá lớn. Hãy cho mình những cảm nhận khi dùng VPS của Vutlr theo cá nhân bạn nhé. Chúc bạn thành công trong công cuộc fix lỗi

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .