Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr

Một trong những trình quản trị server miễn phí hiện tại là Sentora. Được nhiều người ưu dùng đặc biệt là giao diện dễ sử dụng, quá trình cài đặt sentora rất đơn giản.

Sentora có gì mới?

 • Hỗ trợ tạo user Reseller Account, Giao diện quản lý các thông số của tài khoản Reseller Account bắt mắt
 • Cho phép đổi giao diện, thương hiệu
 • Mã nguồn mở, miễn phí cài đặt

Sentora cung cấp cho server bạn những gì?

 • Tự động cài đặt server PHP
 • Apache HTTPd
 • ProFTPd
 • Mysql
 • Còn nhiều ……

Yêu câu từ sentora

Để cài đặt sentora bạn cần phải có một domain được trỏ DNS về VPS. Bạn có thể xem bản giá domain từ các nhà cung cấp

Với các phiên bản CentOS6 thì server PHP  5.3, còn CentOS7 server PHP 5.4. Riêng Ubuntu là PHP5.5

Cài đặt sentora với server VPS Vutlr

Sau khi bạn đã đăng ký thành công VPS của Vutlr bạn chạy lệnh sau để bắt đầu quá cài đặt tự động Sentora

bash <(curl -L -Ss http://sentora.org/install)
Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Nhập lệnh sau khi đăng nhập

Trong một vài trường hợp bị lỗi do server đã cài đặt apache server:

Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi cài

############################################################

# Welcome to the Official Sentora Installer 1.0.3 #

############################################################

Checking that minimal requirements are ok

Detected : CentOs 6 x86_64

Ok.

DB server will be mySQL

It appears that package httpd is already installed. This installer

is designed to install and configure Sentora on a clean OS installation only!
Please re-install your OS before attempting to install using this script.

Khi này bạn hãy chạy lệnh xoá sau đây, và chạy lại lệnh cài đặt sentora.

yum remove -y httpd bind

Chọn thời gian và địa điểm

Sau khi cài đặt thành công thì sentora sẽ yêu cầu bạn chọn thời gian và địa điểm. Nếu bạn ở VN thì chọn như mình còn nếu không thì hãy xem các số được đánh dấu trước nhé

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Chọn châu lục

Bạn chọn châu lục số 5

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Chọn quốc gia

Chọn quốc gia số 49

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Xác nhận cài đặt

Xác nhận đúng thời gian hiện tại hay chưa ? nếu đã đúng thì bạn chọn 1 (nghĩa là yes)

Yêu cầu domain quản lý sentora

Giống như mình đã nói phía trên sentora cần một domain cần trỏ DNS về địa chỉ IP VPS của bạn. Lúc này bạn cần chọn 1 sub của domain đã trỏ về. Ví dụ như mình dùng subdomain:

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Nhập sub domain và kiểm tra lại IP
Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Xác nhận cài đặt trên sub domain

Sau đó bạn sẽ được một yêu cầu xác nhận mọi thiết lập trên đã đúng bạn nhấn y

Bạn chỉ cần chờ 1 xí quá trình cài đặt hoàn tất và nhận được thông báo lẫn mật khẩu đăng nhập sentora.  Các mật khẩu trên bạn sẽ được lưu lại tại file /root/passwords.txt . Bạn có thể sử dụng tài khoản FTP để lấy ra được các password

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Hoàn thành cài đặt Sentora, thông tin tài khoản

Sau khi cài đặt xong bạn hãy restart tại server để chạy sentora

Đăng nhập vào sentora

Tại phần này bạn phải chắc chắn domain đã được trỏ DNS về chưa. TIếp theo bạn đăng nhập vào subdomain đã được xác nhận.

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Giao điẹn đăng nhập Sentora

Tại đây bạn có thể thực hiện nhiều thao tác như:

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr
Giao diện quản trị của Sentora
 • Các tài khoản reseller
 • PhpMyAdmin
 • Quản trị domain
 • WebMail
 • File Manager

Một số lưu ý với server sentora

Lỗi Import data sentora:

Một trong những lỗi thường gặp tại nhiều server bạn có thể xem qua bài viết sau đây:

Một số đường dẫn khác bị khi dùng sentora

File or directoryUbuntuCentOs
Sentora passwords file/root/passwords.txt
Sentora config files/etc/zpanel/configs/
Sentora apache config file/etc/zpanel/configs/apache/httpd.conf
Sentora virtual host file/etc/zpanel/configs/apache/httpd-vhosts.conf
Sentora website files/etc/zpanel/panel/
Sentora FTP config file/etc/zpanel/configs/proftpd/proftpd-mysql.conf
Sentora log files/var/zpanel/logs/
Sentora users websites/var/zpanel/hostdata/[Sentora-login]/public_html/[domain_tld]
Sentora custom static pages/etc/zpanel/panel/etc/static/
Sentora themes/etc/zpanel/panel/etc/styles/
Apache config file/etc/apache2/httpd.conf/etc/httpd/conf/httpd.conf
Apache log files/var/log/apache2/error.log/var/log/httpd/error.log
php.ini /etc/php5/apache2/php.ini/etc/php.ini
MySQL config file/etc/mysql/my.cnf/etc/my.cnf
MySQL log file/var/log/mysql/error.log/var/log/mysqld.log

Chúc các bạn thành công khi cài đặt sentora. Nguồn họcVPS

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .