Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Trong khi làm việc với Excel bạn có lúc cần phải lọc phải dữ liệu trong Sheet sang sheet khác để có thể báo cáo dữ liệu. Nếu các bạn vẫn chưa cách lấy dữ liệu thế nào, liệu mời các bạn hãy cùng tham khảo cách lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo những điều kiện khác nhau ở bài viết sau đây

Sau đây mình ezlasso.com sẽ được chia sẻ để có thể các bạn lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác ngay nhé.

Cách lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện sử dụng  Advanced Filter

Ví dụ thực hiện

Ví dụ như bạn có bảng dữ liệu ở sheet 1 như sau đây:

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Các bạn muốn lấy dữ liệu Sheet 1 sang sheet 2 theo điều kiện A1:B2 Sheet 2.  Có nghĩa là vùng A1 với B2 sẽ được đưa qua sheet 2

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Cách vào advanced filter

Bước 1 Trong sheet 2 các bạn hãy chọn Data trên thanh công cụ-> Advanced

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Bước 2: Lúc này 1 cửa sổ Advanced Filter được hiện lên. Tại phần Action các bạn hãy copy to another location bao gồm các phần sau đây:

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện
 • List range: vùng dữ liệu bạn cần lọc lấy (vùng bảng dữ liệu)
 • Criteria range: Vùng điều kiện của lọc (điều kiện lọc)
 • Copy to: Vị trí trong Sheet 2 nơi đặt kết quả sau khi lấy dữ liệu từ sheet 1
 • Unique records only: chỉ lấy các giá không được trùng nhau để xuất hiện 1 lần

Thực hiện ví dụ trong bảng Advanced Filter

Nội dung trong bản bạn hãy để như sau trong ví dụ này:

List Range: bạn hãy bấm vào icon bên phải và chọn Sheet 1.

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Sau đó quét vùng bảng từ A1:D8

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Bây giờ bạn hãy nhấn lại Icon để thoát range

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Criteria: Bạn hãy chọn icon bên cạnh sau đó chọn vùng điều kiện bên Sheet 2. Và chọn 1 lần nữa để thoát ra sau khi chọn xong. Kết quả bạn sẽ thu được như sau đây

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Copy to: bạn hãy chọn vào icon bên cạnh và chọn vị trí ô cần xuất và chọn lại 1 lần nữa để thoát

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Sau đó bạn hãy chọn Ok để có thể thực hiện công cụ Advanced Filter

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Kết quả bạn sẽ nhận được như sau

Lưu ý sử dụng Advanced Filter

Vùng điều kiện trong Advanced Filter bắt buộc bạn phải tuân theo nguyên tắc bao gồm tên tiêu đề của những trường dữ liệu có liên quan đến nội dung điều kiện của trường đó

Mối quan hệ phụ thuộc: có nghĩa các mối quan hệ đều thỏa mãn điều kiện.

Mỗi điều kiện sẽ kèm theo một tiêu đề nào đó nếu trong cùng 1 cột tiêu đề bị lặp lại cột tiêu đề đó

Cách đặt: Các điều kiện được đặt tên trong 1 hàng

Mối quan hệ bổ sung điều kiện: dạng hoặc chỉ cần trong 1 điều kiện được thoả mãn điều kiện

Mỗi điều kiện sẽ được kèm theo 1 tiêu đề nếu trong cùng 1 cột tiêu đề thì đặt ở trong dòng phía dưới trên cột tiêu đề đó

Cách đặt: Các điều kiện được đặt so le nhau không nằm trên 1 hàng.

Xem thêm những thủ thuật về Excel:

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện sử dụng hàm Vlookup

Giả sử như mình có cấu trúc bảng dữ liệu sau đây nằm tại sheet 1:

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Trong Sheet 2 mình có các dữ liệu sau đây. Và yêu cầu cần tìm các trường thông tin khác thuộc hàng A2 đã cho.

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Ở đây mình sử dụng cú pháp Vlookup là:=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong cú pháp VLOOKUP:

 • Lookup_value: là giá trị dò tìm, tham số bắt buộc.
 • Table_array: vùng dữ liệu muốn tìm kiếm giá trị, lưu ý giá trị tra cứu phải luôn nằm ở cột đầu tiên
 • Col_index_num: số cột chứa giá trị cần trả về, cột đầu tiên tính là 1 tiếp theo là 2 hay 3 tới n tuỳ vào bảng.
 • Range_lookup: kiểu tìm kiếm,True / hay False thường mình dùng False

Bây giờ mình sẽ thực hiện công thức như sau đây:

Tại ô B2: là =VLOOKUP(A2,Sheet1!$A$1:$E$9,2,Fasle)

Trong công thức này sẽ bao gồm: 

 • Mục A2 là lookup_value (giá trị dò tìm).
 • Mục Sheet1!$A$1:$E$9 là bảng dữ liệu muốn dò tìm trong Sheet1.
 • Mục 2 là cột trả về (tên học sinh).
 • Mục False là kiểu tìm kiếm

Và mình có kết quả tương đương sau

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Với các ô còn lại bạn hãy thực hiện tương tự nhé bạn hãy lưu ý thay giá trị 2 ở mục Col_index_num thành 3 4 5 ở các ô tương tự tiếp theo là được kết quả như sau.

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Như vậy là bạn có thể lấy dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác theo điều kiện bằng 2 công cụ là Advanced Filter và Hàm VLOOKUP cùng mình rồi nhé. Chúc các bạn thành công

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .