Công dụng bất ngờ lên lịch của nhóm hàm thời gian

nhóm hàm thời gian trong excel

Một trong những hàm bị lảng quên từ lâu với công dụng kiểm trả ngày tháng. Nhưng ít ai biết đến công dụng tuyệt vời của chúng. Với những hàm này bạn có thể kết hợp với một số hàm thuộc nhóm chuổi tạo ra một kế hoạch làm việc theo thời gian hợp lý cho bạn hay đội nhóm.

Những hàm thời gian trong ngày

Hàm Time cài đặt thời gian

Time một trong những hàm giúp bạn trả lại giá trị thời gian như theo thứ tự giớ phút giây.

Cú pháp: =Time(Hour,Minute,Second)

Với các tham số là thời gian trong ngày:

 • Hour: giờ (0=>23)
 • Minute: phút (0=>59)
 • Second: giây (0=>59)
hàm time
Ví dụ: hàm time

Hàm Hour, Minute, Second cài đặt thời gian

Hour, minute, second  là hàm cài đặt thời gian. Đối với hàm này cũng tương tự như hàm time. Nhưng phần hàm Hour, minute, second chỉ trả về 1 giá trị là giờ hay phút giây. Khi điền bạn cần phải điền toàn bộ thời gian ít nhất phải có giờ và phút.

Cú pháp:

 • =Hour(“hour”)
 • =Minute(“Serial_num”)
 • =Second(“serial_num”)

Trong đó:

 • Hour: giờ (0=>23)
 • Minute: phút (0=>59)
 • Second: giây (0=>59)
hàm hour minute second
Ví dụ lần lượt về hàm Hour Minute Second

Hàm Now thời gian hiện tại

Hàm này có thể cho bạn biết thời gian hiện tại:

Cú pháp: =Now()

hàm now
Ví dụ hàm now

Hàm ngày tháng năm

Một trong những hàm có khả năng giúp người dùng tính toán. Cộng thêm 1 ngày hay giảm đi 1 ngày không thành vấn đề với hàm này

Hàm Date hàm định ngày tổng thể

Đối với hàm date sẽ trả lại một chuổi kiểu đặc thù theo thứ tự ngày tháng năm

Cú pháp: = DATE(year,month,day)

Trong đó:

 • Year : năm bạn điều 4 số. Nếu điều 2 số thì kết quả trả lại xx00
 • Month: tháng (1 => 12)
 • Day: ngày (1=>31)

Trong các trường hợp cộng trừ ngày vào. Bạn cộng, trừ thêm 1 đơn vị là cộng trừ vào ngày nhé.

hàm date
Ví dụ: hàm date

Hàm Day, Month, year cơ bản

3 hàm này đều có thể tính được nhé. Lần lượt mang ý nghĩa là ngày tháng năm. Nếu bạn cộng hay trừ một đơn vị sẻ trừ thẳng vào ngày tháng năm của hàm đó

Cú pháp:

 • =Day(series_num)
 • =Month(series_num)
 • =Year(series_num)
hàm day month year
Ví dụ lần lượt về hàm day, month, year

Hàm Today ngày hiện tại

Với bộ hàm này bạn sẽ nhận được ngày hiện tại trong tuần.

Cú pháp: =Today()

hàm today
Ví dụ hàm today

Trên đây là những hàm về thời gian giúp bạn lập một lịch trình, hay công việc. Bạn có thể áp dụng những hàm với nhau. Bạn có thể xem thêm về những nhóm hàm bóc tách chuỗi

Xem File demo:

Bạn có thể xem ví dụ rõ hơn tại buttom demo dưới đây. Ngăn chặn lại các hành động từ các công cụ spam nên bạn phải capcha để truy cập file demo online nhé.

Xem File Online

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .