Chỉnh sửa file wp-config kết nối database khắc phục lỗi không CSDL

Chỉnh sửa file wp-config kết nối database khắc phục lỗi không có cơ sở dữ liệu

Như đã biết lỗi không có cơ sở dữ liệu liên quan đến việc không có database. Việc không có database này là do file wp-config bị điền sai tên database hay user, password quản lý database. Việc này bạn cần phải kiểm tra lại các thông tin về database như sau.

Xác định lại tên database, user cấp quyền database

Việc xác định đúng database hay user đa được cấp quyền hay chưa là rất quan trọng. Việc này bạn cần phải kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng theo bạn có thể xem qua cách sau đây.

Đầu tiên bạn cần vào phpMyAdmin. Bạn nhìn bên danh sách các database bên phải và chọn đúng database của website. Tại đây là tên database của website của bạn

Tiếp theo bạn vào phần Privileges, bạn có thể tạo một user mớicấp quyền ( tạo user cho database tại đây) hoặc bạn có thể tìm đúng user quản trị sau đó đổi mật khẩu và lưu lại.

Chỉnh sửa file wp-config.php

Chỉnh sửa file wp-config kết nối database khắc phục lỗi không có cơ sở dữ liệu
Ví trí của file wp-config. Demo trên filezilla

Bạn quay lại với file wp-config của wordpress file này thường được nằm tại đường dẫn public_html.

Chỉnh sửa file wp-config kết nối database khắc phục lỗi không có cơ sở dữ liệu
Chỉnh sửa file wp-config trên filezilla

Bạn mở file lên, tìm đến dòng  và thay đổi đúng tên database và tài khoản, mật khẩu cấp quyền user chính xác

Chỉnh sửa file wp-config kết nối database khắc phục lỗi không có cơ sở dữ liệu
Nội dung cần chỉnh sửa trên của file wp-config.php
define (‘DB_NAME’, ‘tên-database’);
define (‘DB_USER’, ‘tên-user’);
define (‘DB_PASSWORD’, ‘mật-khẩu-user’);

Tiếp theo bạn hãy kiểm tra lại dòng tiếp theo đây đã giống như mẫu sau đây chưa? Nếu không bạn hãy đổi như mẫu

define (‘DB_HOST’, ‘localhost’);

Lưu ý: Còn một lưu ý nho nhỏ bạn nên kiểm tra ngôn ngữ của file database và chỉnh sửa chúng lại nhé. Tại dòng phía dưới logo

define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

Sau đó bạn hãy lưu lại. Và tải lại website để tận hưởng kết quả.

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .