Cách tính phần trăm (%) dễ dàng mà chính xác nhất

Cách tính phần trăm (%) dễ dàng mà chính xác nhất

Trong các dạng phép tính thì tính phần trăm là dạng phổ biến, thường xuyên gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trên Excel. Vậy làm sao để tính phần trăm nhanh nhất, chuẩn xác nhất? Tại bài viết sau đây, mình sẽ hướng dẫn bạn cách đọc và cách tính toán % cách chuẩn xác nhất. https://ezlasso.com/cach-tinh-phan-tram-de-dang-ma-chinh-xac-nhat.html

Tính tỉ số phần trăm theo công thức. 

Thông thường, việc tính tỷ lệ phần trăm phụ thuộc giữa một số trên tổng số. Đây là việc tính phần trăm của một nhân tố trên lại toàn bộ.Để tránh phần trăm của một nhân tố, bạn chỉ cần lấy nhân tố đó chia cho tổng của tại toàn bộ số và nhân giới 100 là ra được kết quả.

Ví dụ, tính phần trăm của a và b.

  • Phần trăm của a = a/(a+b)*100(%).
  • Phần trăm của b = b/(a+b)*100(%) hoặc %b = 100 – %a.

 Tương tự, bạn có bài toán kho hàng xuất 25 chiếc áo và 35 chiếc quần, vậy số lượng xuất áo chiếm bao nhiêu phần trăm số hàng đã xuất?

  • % áo = 25/(25+35)*100 = 41,6%.
  • % quần = 100 – 41,6 = 58,4% hoặc % quần = 35/(25+35)*100=58,4%.

Bạn có thể sử dụng nhiều nhân tố hơn như bài toán sau đây, chẳng hạn là lớp có 50 bạn học sinh, số bạn học sinh giỏi là 50 số bài học sinh khá là 2 lăm số bài học trên trung bình là 10, số bạn học sinh kém và 5. Bây giờ bạn sẽ tính số phần trăm học sinh giỏi khá trung bình cái của lớp.

  • % h/s giỏi = 10/50 x 100 = 20%
  • % h/s khá = 25/50 x 100 = 50%
  • % h/s trung bình = 10/50 x 100 = 20%
  • % h/s yếu kém = 100 – 20 – 50 – 20 = 10%
  • hoặc 5/50 x 100 = 10%.

Tính phần trăm tăng trưởng để so sánh % chênh lệch của tổng

Kiểu tính phần trăm này.được tính dựa trên phần trăm chênh lệch của 2 giá trị khác nhau với công thức chung là (b-a)/a x 100 (%). Trong đó b là số cần so sánh chênh lệch a làm mốc để bạn so sánh.

Ví dụ với bài toán sau đây.Bạn có doanh thu tháng một là 357 triệu đồng.Giành thầu tháng hai là 405 triệu đồng.Tính phần trăm tăng trưởng của tháng hai so với tháng một. 

% tăng trưởng của tháng hai = (405-357)/357 x 100 = 13,4%.

Số phần trăm này có thể ăn thuộc vào trường hợp như sau là doanh thu tháng một là 5 triệu đồng, doanh thu tháng hai là 450 triệu đồng thì tính ra phần trăm chênh lệch sẽ là 10% so với công thức.Ở đây mang ý nghĩ doanh thu tháng hai sẽ thấp hơn doanh thu thấy một 10%.

Tính phần trăm hoàn thành tổng dự án

Công thức chung của phần trăm hoàn thành trên tổng dự án là: a/b x 100 . Trong đó a là số để đạt được b là số mục tiêu cần phải đạt được. 

Ví dụ như trong 5, 2, 0, 20, tôi đặt mục tiêu đang 5000 bài cho website mình.Tính tới quý một, tôi đã đạt được 1020 bài, vậy mục tiêu hoàn thành của tui đã đạt được bao nhiêu phần trăm? 

% đã hoàn thành = 1020/5000 x 100 = 20,4%.

Như vậy, tính hết quý một, tôi đã hoàn thành được 20% đề ra, nếu tới quý 4 vẫn giữ tốc độ hoàn thành này, tôi sẽ đạt được 5200 bài đăng phần trăm hoàn thành chính là bằng : 5200/5000 x 100 = 104%.

Nếu muốn biết được phần trăm hoàn thành này vượt hay kém, bạn chỉ việc so sánh nó với 100%, Nếu lớn hơn thì đã vượt mục tiêu, nếu nhỏ hơn thì bạn chưa hoàn thành được mục tiêu.Như ví dụ trên đây 104 lớn hơn 100, nghĩa là tôi đã hoàn thành được mục tiêu. 

Xem thêm các thuật ngữ:

Tính phần trăm tăng/giảm giá tiền hiện nay

Phần trăm giảm giá

Chẳng hạn mặt hàng a tại siêu thị của bạn có giá gốc là 1.300.000 nhưng đã được giảm 7%. Vậy số tiền để bạn mua mặt hàng a là bao nhiêu?

Chúng ta có phép tính.Là.

Cách tính phần trăm (%) dễ dàng mà chính xác nhất

Vậy, số tiền cần mua mặt hàng a sau khi giảm là 1.000.300, trừ cho 91.000 VND còn 1.209.000 VND. 

Phần trăm tăng giá

Ví dụ, khi mua mặt hàng a có giá 270.000 VND, chịu thêm mất thuế VAT cổ mặt hàng là 0,5% phải giá trị thực tế sau mua mặt hàng là bao nhiêu?Ừ. 

Ta sẽ có công thức tính phần trăm giá gia tăng khi có thuế VAT.

Cách tính phần trăm (%) dễ dàng mà chính xác nhất

Phải tổng số tiền phải trả là 270.000 VND + 1.350 VND bằng 271.350 VND

Cách tính tiền lãi suất ngân hàng

Ví dụ: như bạn gửi ngân hàng 213 triệu đồng trong hợp đồng có kỳ hạn 6 tháng và mất lãi suất là 5%, vậy tính lãi suất hàng tháng nhận được và lãi suất ngân hàng sau 6 tháng là bao nhiêu? 

Lãi suất hàng tháng là. 

Cách tính phần trăm (%) dễ dàng mà chính xác nhất

Lại xót sâu 6 tháng gửi là. 

Cách tính phần trăm (%) dễ dàng mà chính xác nhất

Dựa trên các ví dụ trên đây, về phần trăm, bạn đã hiểu được công thức tính phần trăm theo thị phần trăm theo hoàn thành phần trăm tăng giá giảm giá và phần trăm tiền lãi suất ngân hàng rồi phải không bài viết? Tính phần trăm này của Ez Lasso đã có thể giúp ích được cho bạn trong các cách tìm hiểu công thức tính phần trăm.Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo của mình.

Lasso
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .