Cách sử dụng hàm Daverage trong Excel hết sức đơn giản

Cách sử dụng hàm Daverage trong Excel hết sức đơn giản

Có chức năng gần giống với hàm Average (hàm tính trung bình) Hàm Daverage là một trong những hàm tính toán giúp người dùng có thể dùng trong Excel chính xác hơn. TUy không được phổ biến trong Excel nhưng hàm Daverage này lại được nhiều người tìm hiểu. Trong bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm Daverage cách chi tiết nhất.

Hàm Daverage trong Excel?

Hàm Daverage là một trong những hàm thực hiện phép tính trung bình cộng của một chuỗi số liệu cho điều kiện có sẵn đưa ra:

Với công thức: =DAVERAGE(database,field,criteria)

Trong đó:

 • Database: Phạm vi của toàn bộ vùng ô chứa dữ liệu cần tính trung bình bao gồm những cột như tiêu đề
 • Field: địa chỉ cột chứa dữ liệu dùng để tính trung bình
 • Criteria: Phạm vi ô chứa điều kiện trong bảng

Xem thêm:

Hướng dẫn cách dùng hàm Daverage trong Excel

Đối với hàm Daverage bạn có thể sử dụng 2 cách: Dùng hàm Daverage với địa chỉ tương đối và tuyệt đối.

Dùng hàm Daverage với địa chỉ tương đối

Địa chỉ tương đôi là địa chỉ sẽ được thay đổi khi bạn copy công thức từ ô này sang ô khác.

Ví dụ như: bạn đang có công thức tại ô F14 là =DAVERAGE(E6:G12,G6,E3:F4) khi bạn sao chép xuống ô F15 thì công thức sẽ tự động đổi thành =DAVERAGE(E7:G13,G7,E4:F5) tức là bạn sử dụng các hàm tương đối thì sẽ sao chép sang các ô khác nhau, công thức này trong ô sẽ thay đổi theo đơn vị tương ứng với ô trước

Vậy nếu bạn sử dụng công thức cho địa chỉ tương đối khi địa chỉ ô điều kiện cố định.

Cách sử dụng hàm Daverage trong Excel hết sức đơn giản

Bạn có thể theo dõi ở hình trên các bạn có thể tạo ra bảng thống kê những nhân viên theo tên, giới tính và đơn hàng đã được bán. Nếu như bạn muốn tính trung bình số đơn hàng mà các nhân viên nam bán được thì bạn hãy nhập công thức như sau đây:

=DAVERAGE(E6:G12,G6,E3:F4) 

Trong đó:

 • – E6:G12 ( database): Phạm vi của các ô bạn lấy dữ liệu để tính được toàn bộ bảng dữ liệu
 • – G6 (Field): Ô chứa tiêu đề cột bạn muốn trung bình đó là số đơn hàng
 • – E3:F4 (Criteria): Phạm vi ô chứa điều kiện là giới tính nam

Cách tính hàm Daverage địa chỉ tuyệt đối

Trái ngược với địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ không thay đổi khi bạn sao chép công thức từ ô này sang ô khác vẫn dữ nguyên. THông thường trong Hàm Daverage người dùng sẽ phải lập công thức chứa địa chỉ tuyệt đối vùng điều kiện để đảm bảo dù vùng tính toán thay đổi thì điều kiện hay vùng database vân được giữ nguyên

Điểm khác biệt giữa địa chỉ tuyệt đối và tương đối chính là việc thêm ký tự $ vào ô hay hàng bạn muốn. THường khi bạn chọn ô hay dùng chỉ việc nhấn F4 là có thể chuyển đổi thành tuyệt đối

Vẫn ví dụ ở trên nếu bạn muốn mang ô chứa giá trị tuyệt đối thì bạn hãy nhập công thức như sau: =DAVERAGE(E6:G$12,G6,$E$3:$F$4)

Cách sử dụng hàm Daverage trong Excel hết sức đơn giản

Trong đó:

 • E6:G$12 (Database) Phạm vi các ô bạn sẽ lấy dữ liệu để có thể tính
 • G6 (Field) ô chứa tiêu đề mà bạn muốn tính trung bình
 • $E$3:$F$4 (Criteria): Phạm vi của ô chứa điều kiện và địa chỉ tuyệt đối hẳng

Điều này cho thấy bạn có khả năng sao chép công thức này đến bất cừ vùng dữ liệu nào cũng như điều kiện cũng có thể giữ nguyên trong công thức ban đầu

Lưu ý khi sử dụng hàm Daverage trong Excel

Để có thể sử dụng hàm Daverage trong Excel chính xác thì bạn cần lưu ý những điều sau đây:

Cách sử dụng hàm Daverage trong Excel hết sức đơn giản
 • ĐIều kiện trong bảng phải rõ ràng trùng khớp trong số thông tin có bảng, nếu điều kiện hoàn toàn không liên quan tới điều kiện thì kết quả bạn nhận được là #DIV/0
 • Dữ liệu trong cột dùng để tính trung bình là số liệu nếu chứa ký tự khác hay văn bản khác sẽ không thể tính được

Trên đây là Hàm Daverage trong Excel được ezlasso.com tổng hợp và chia sẻ cho các bạn. Hi vọng với phần bài viết này bạn đã hiểu được hàm Daverage trong Excel và ứng dụng được chúng trong công việc của mình nhé, chúc các bạn thành công

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .