Cách sử dụng hàm Address trong Excel lấy giá trị ô

Cách sử dụng hàm Address trong Excel lấy giá trị ô

Hàm Address là một trong những hàm quen thuộc được dùng nhiều trong Excel. Vậy hàm nay đã giúp bạn những gì ? thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay một cách chi tiết nhất nhé

Hàm Address là gì?

Hàm Address là một hàm giúp người dùng biết được địa chỉ của ô tham chiếu dựa trên thông tin đã được cho. Nói nôm nan hơn thì đây là hàm giúp bạn tìm ra vị trí ô trong file Excel đang chứa giá trị tương ứng.

Cách sử dụng hàm Address trong Excel lấy giá trị ô

Công thức hàm Address:  =ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó:

 • Row_Num: là số hàng của địa chỉ ô muốn tham chiến. Đây là thành phần bắt buộc
 • Column_num: Số cột địa chỉ tham chiếu nằm trong đó. Đây cũng là thành phần bắt buộc
 • Abs_num: Kiểu tham chiếu và trả về đây chính là đối số tùy chọn kết quả sẽ trả về theo những đối số sau đây:
  • 1 – mặc định trả về kiểu tham chiếu tuyệt đối chính xác. Ví dụ: $C$1.
  • 2 – trả về hàng tuyệt đối và cột tương đối chính xác. Ví dụ: 1$
  • 3 – trả về hàng tương đối và cột tuyệt đối chính xác. Ví dụ: $C1
  • 4 – trả về tham chiếu tương đối. Ví dụ: C1
 • A1: Đây là tham số tùy chọn chỉ định kiểu tham chiếu trả về là A1 hay R1C1.
  • Trong trường hợp kiểu A1, các cột sẽ được dán nhãn theo thứ tự bảng chữ cái và các hàng sẽ được đánh số. Đối với kiểu R1C1, cả hàng và cột sẽ được gắn nhãn theo thứ tự số.
  • Nếu đối số là TRUE hoặc bị bỏ qua, hàm địa chỉ sẽ được trả về bởi kiểu tham chiếu A1; nếu đối số là FALSE, hàm địa chỉ sẽ được trả về bởi kiểu tham chiếu R1C1.
 • Sheet_text: Đây là một tham số tùy chọn đại diện cho tên trang tính được tham chiếu. Nếu phần này bị bỏ qua, kết quả trả về sẽ không chứa tên trang tính mà chỉ có địa chỉ của ô được tham chiếu trên trang tính hiện tại. Nếu bạn thêm tham số này vào hàm, kết quả sẽ bao gồm tên trang tính tham chiếu. Ví dụ, nhập công thức = ADDRESS (1,1 ,, “Sheet1”), kết quả là Sheet1! $ A $ 1.

Cách dùng Hàm Address trong Excel

Với số hàng và số cột, bạn có thể tạo địa chỉ ô từ một trong năm kiểu tham chiếu của hàm Địa chỉ. Để hiểu rõ hơn, vui lòng tham khảo ví dụ sau:

Tạo địa chỉ ô từ tham chiếu tuyệt đối

Cách sử dụng hàm Address trong Excel lấy giá trị ô

Nếu bạn muốn tạo địa chỉ ô A1 bằng tham chiếu tuyệt đối thì nhập công thức = ADDRESS (2,3) => kết quả trả về sẽ là $ C $ 2 như hình bên dưới.

Tạo địa chỉ ô theo kiểu hàng tuyệt đối và cột tương đối

Áp dụng công thức có tham chiếu hàng tuyệt đối và cột tương đối, bạn nhập: = ADDRESS (2,3,2) => Kết quả sẽ là C $ 2 như hình bên dưới.

Tạo địa chỉ ô theo kiểu hàng tuyệt đối và cột tương đối

Cách sử dụng hàm Address trong Excel lấy giá trị ô

Áp dụng công thức có tham chiếu hàng tuyệt đối và cột tương đối, bạn nhập: = ADDRESS (2,3,2) => Kết quả sẽ là C $ 2 như hình bên dưới.

Tạo địa chỉ ô từ tham chiếu tuyệt đối đến sổ làm việc trang tính cụ thể

Cách sử dụng hàm Address trong Excel lấy giá trị ô

Nếu bạn muốn tạo địa chỉ ô tham chiếu đến một sổ làm việc trang tính cụ thể, chẳng hạn như Quyển 1 của Trang 1, hãy nhập công thức sau: = ADDRESS (2,3,1, FALSE, ”[Book1)] Sheet1”) => Trả về Kết quả sẽ là: ‘[Book1] Sheet1’! R2C3 như hình bên dưới.

Tạo địa chỉ ô từ tham chiếu tuyệt đối đến trang tính cụ thể

Cách sử dụng hàm Address trong Excel lấy giá trị ô

Nếu bạn muốn tạo địa chỉ ô bằng tham chiếu tuyệt đối trong một trang tính cụ thể, chẳng hạn như trang tính 1, hãy nhập công thức sau: = ADDRESS (2,3,1, FALSE, ”EXCEL SHEET”) => Kết quả trả về sẽ là ‘ TẤM EXCEL ”! R2C3 thích

Tạo địa chỉ ô từ tham chiếu tuyệt đối đến trang tính cụ thể

Cách sử dụng hàm Address trong Excel lấy giá trị ô

Nếu bạn muốn tạo địa chỉ ô bằng tham chiếu tuyệt đối trong một trang tính cụ thể, chẳng hạn như trang tính 1, hãy nhập công thức sau: = ADDRESS (2,3,1, FALSE, ”EXCEL SHEET”) => Kết quả trả về sẽ là ‘ EXCEL SHEET ”! R2C3 như hình bên dưới. Hình sau.

Như vậy trên đây Ezlasso.com đã giải thích chi tiết về hàm địa chỉ và cách áp dụng các công thức để tạo địa chỉ ô theo từng kiểu tham chiếu phù hợp. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm địa chỉ trong Excel. Nếu bạn có thắc mắc gì về chiếc máy tính này, hãy comment bên dưới nhé!

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .