Các lệnh cơ bản trên SSH tại VPS server Vultr

Các thao tác, lệnh cơ bản trên SSH tại VPS từ server Vultr

Bạn đã mua hoặc có ý định mua một VPS dưới hệ điều hành Vultr đang bối rối trong việc cài đặt VPS. Thì bài viết dưới đây có thể giúp bạn hiều biết thêm những lệnh cơ bạn khi thiết lập VPS trên SSH một cách đơn giản nhất. Cùng Ez Lasso tìm hiểu nhé

Kết nối với server

Console Vultr có sẳn

Đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản Vultr chọn VPS cần vào View Console. Tiếp theo bạn nhấp vào icon view console tại góc phải màng hình

Các thao tác, lệnh cơ bản trên SSH tại VPS từ server Vultr
Icon View Console

Bạn sẽ nhận được màn hình sau:

Các thao tác, lệnh cơ bản trên SSH tại VPS từ server Vultr
Giao diện view console của Server VPS từ Vultr

Bạn cần phải đăng nhập vào VPS với tài khoản: tại phần overview. Bạn lưu ý đánh tay vào nhé coppy không được. Khi bạn đánh mật khẩu vào sẽ không hiện bất kỳ ký tự nào.

Các thao tác, lệnh cơ bản trên SSH tại VPS từ server Vultr
Thông tin đăng nhập viewconsole của server VPS

Đối với view conole có sẳn bạn không thể coppy bất cứ lệnh nào mà phải đánh tay hoàn toàn

Kết nối qua Putty

Ngoài ra bạn có thể dùng một phần mềm thay thế view console là Putty sử dụng dễ dàng hơn và bạn có thể coppy các lệnh SSH cơ bản vào đây.

Trước tiên bạn có thể tải Putty tại đây (nhớ giải capcha nhé)

Để kết nối Server với Putty bằng cách:

Bạn mở Putty lên

Các thao tác, lệnh cơ bản trên SSH tại VPS từ server Vultr
Giao diện của Putty

Đầu tiên bạn hãy nhập IP của VPS của bạn vào và để port mặc định là 22 (đây chỉ là lần đầu thôi nhé, sau khi cài đặt panle thì port sẽ chuyển khác tuỳ theo quản trị đó) sau đó nhấp vào Open

Bạn sẽ nhận một cửa sổ đen như CMD lên bạn đăng nhập vào bằng tài khoản tại tab Oveview nhé. Cũng do bảo mật bạn cần phải đánh bằng tay. Và khi đánh vào mật khẩu không hiện bất cứ ký tự nào.

Các thao tác, lệnh cơ bản trên SSH tại VPS từ server Vultr
Giao diện của Putty

Sau khi đăng nhập vào bạn có thể coppy các bất cứ lệnh nào bằng tổ hợp phím ctrl + chuột phải nhé.

Tổng hợp các lệnh SSH cơ bản cần biết

Di chuyển thư mục:

Di chuyển giữa các thư mục (vd: cd /etc/)

cd thư-mục-cần-chuyển-đến

Quay về thư mục Root

cd ~

Quay về thư mục trước đây:

cd -

Về thư mục cha

cd ..

Hiển thị thư mục hiện tại

pwd

Hiển thị các file/ thư mục trong thư mục

Hiển thị file/thư mục trong thư mục:

ls

Hiển thị thông tin của các file

ls –al

Hiển thị các file có có đuôi đã điền

ls *.tên-đôi-file

Hiển thị tất cả file/thư mục với thông tin chi tiết

ls –alh

Quản lý các file

Coppy file và giữ lại file cũ (vd: cp ezlasso.jpg ezlasso.com.jpg) bạn có thể coppy file vào một thư mục (vd: cp ezlasso.jpg a/ezlasso.com.jpg)

Cp tên-file tên-file-mới

Di chuyển các file hoặc thư mục (vd: mv a.txt etc/a.txt), bạn cũng có thể di chuyển về thư mục cha bằng thay tên-file-thư-mục-mới bằng dấu ..

mv tên-file-thư-mục-củ tên-file-thư-muc-mới

Xoá 1 file

rm tên-file-thư-mục

Xoá tất cả file thuộc thư mục hiện tại

rm *

Xoá tất cả các file có đuôi đã điền

rm *.đuôi-file

Di chuyển các file và thư mục bên trong

cp –r đường-dẫn-cũ đường-dẫn-mới

Tạo một thư mục mới

mkdir ten-thu-muc

Tìm kiếm một file trong thư mục hiện tại

find . –name ten-file –print

Tìm kiếm nội dung trong file

grep nội-dung tên-file

Thay đổi chmond của file

chmond mã-chmond tên-thư-mục-tên-file

Mở một file

Mở một file

vi /duong-dan-file Ví dụ: vi /test (mở file test trong thư mục hiện tại)

Sửa file

Việc chỉnh sửa khá khó khăn vì bạn phải di chuyển bằng 4 nút qua lại lên xuống của bàn phím đến vị trí cần chỉnh sửa bạn nhấn

  • phím i để chuyển sang chế độ insert mode ra các ký tự phía trước vị trí cần chỉnh sửa
  • phím a để chuyển sang chế độ insert mode ra các ký tự phía sau vị trí cần chỉnh sửa

Sau đó bạn chỉnh sửa thành ký tự thích hợp bạn nhấn esc để thoát khỏi chế độ instert mode

Các thao tác khác khi chỉnh sửa file qua các phím:

Tất cả những thao tác sau đây bạn cần thoát khỏi các chế độ insert mode

Di chuyển con trỏ đến đầu dòng

dd

Xoá 1 ký tự gõ

x

Xoá 1 từ gõ

dw

Khôi phục lại những thay đổi trước khi gõ

u

Để coppy 1 dòng bạn

yy

Dán dòng bạn đã coppy

p

Tìm kiếm một khí tự

/ký-tự-tìm-kiếm: (vd: /ezlasso tìm kiếm ký tự ezlasso trong file).

Chuyển đến ký tự tiếp theo được tìm đến bạn nhấn

n

Lưu file

Để lưu lại file bạn cần thực hiện lần lượt các phím trên bàn phím sau:

Thoát ra khỏi file mà không lưu lại những gì đã chỉnh sửa

phím : => phím q

Thoát ra và lưu lại chúng

phím :=> phím w => phím q

Ngắt kết nối SSH

Ngắt kết nối

exit

Trên đây là các lệnh SSH đơn giản giúp bạn quản lý, di chuyển, mở và chỉnh sửa các thư mục và file trên server. Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa nội dung trong file bạn cần một text editor nhé.

Các bạn có thể xem thêm về VPS:

  1. VPS Vultr có gì hot?? Server Giá rẻ dành cho bạn trong hôm nay
  2. Hướng dẫn tạo tài khoản – đăng ký gói VPS đơn giản tại nhà cung cấp Vultr
  3. Những thao tác cơ bản trên VPS của Vultr
  4. Các thao tác lệnh cơ bản của SSH của Vultr kết nối với server VPS
  5. Cách cài đặt và chỉnh sửa – lưu – xoá file dưới dạng nano Text Editor
  6. Lấy lại mật khẩu tài khoản root của VPS – Vutlr

Chúc các bạn thành công

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .
Exit mobile version