Snipping tool là một trong những phần mềm chụp màn hình có sẳn của microsoft nhưng bạn đã biết hết công dụng và cách sử dụng của phần mềm này chưa?