Xoá FIle – Xoá thư mục không thể xoá

Xoá file xoá thư mục không xoá được trên windows 10

Trong quá trình sử dụng máy tính của bạn, chắc hẳn bạn đã từng gặp phải lúc xoá thư mục không thể xoá được trên windows 10, 7, 8.1 cho dù bạn đã cố gắn xoá bằng mọi cách. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách xoá những file, xoá thư mục không thể xoá này trên windows 10, 7, 8.1 sau đây

Các lỗi khi xoá file, xoá thư mục không thể xoá trên windows 10, 7, 8.1

Thực trạng việc xoá các file hay thư mục không sẽ xoá được bạn sẽ gặp những thông báo lỗi sau đây:

Thông báo xoá thư mục không thành công
Thông báo xoá thư mục không thành công
 • Could not find this item (Item not found): Không tìm thấy mục cần xoá
 • Cannot delete file: Access is denied hoặc Folder Access Denied: Lệnh xoá bị từ chối
 • The derectory is not empty: Đường dẫn trống
 • This action can’t be completed because the folder or a file is open in another program (File in use): Thư mục, file đang mở trong một phần mềm khác
 • You need permission to perform this action: Cần quyền để xoá thư mục, file
 • vv…….

Dựa việc các lỗi trên đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách để xoá các file, xoá thư mục không thể xoá trên windows nhé.

Cách xoá file , xoá thư mục không thể xoá trên windows 10, 7, 8.1

Để xoá các file hay thư mục này bạn cần phải giải quyết qua các lệnh CMD (hộp thoại đen) trên máy tính nhé.

Mở CMD (hộp thoại đen)

Để mở được CMD bạn có thể thực hiện 2 cách sau đây:

Cách 1: Bạn hãy mở RUN lên bằng phím tắt Windows + R và tìm cmd và chọn OK

Vào CMD qua RUN
Vào CMD qua RUN

Cách 2: Tìm CMD trên menu start (cortana windows 10)

Mở CMD trên menu start
Mở CMD trên menu start

Sử dụng lệnh xoá file, xoá thư mục không xoá được trên windows 10, 7, 8.1

Sau khi bạn bật được hộp thoại đen CMD thì bạn sử dụng lệnh sau đây để xoá nhé.

Bạn hãy nhập lệnh cd cùng với đường dẫn thư mục (để bạn có quyền truy cập vào thư mục chứa file hay thư mục cần xoá)

Tìm đến thư mục chứa file cần xoá
Tìm đến thư mục chứa file cần xoá

Sau đó bạn nhập lệnh dir /x giúp bạn có thể xem chi tiết các file và thư mục được chứa trong thư mục.

Liệt kê các file trong thư mục
Liệt kê các file trong thư mục

Lưu ý: tại đây bạn sẽ có 2 cột được liệt kê 1 cột là tên gốc, 2 là tên hiện thị của file hay thư mục. Nếu bạn đặt những thư mục hay tên thư mục là tiếng việt hay chứa khoảng trắng thì bạn hãy sử dụng cột 1 (Tên gốc của file nhé)

Tiếp theo bạn sử dụng cấu trúc lệnh rmdir và del để xoá các file và thư mục này.

rmdir /s /q tên_thư_mục(tên gốc) : dùng để xoá thư mục

del /s /q tên_file(tên gốc) : dùng để xoá file

Trong đó:

 • /s xoá toàn bộ những file hay thư mục chứa trong đó
 • /q không hiển thị thông báo đồng ý xoá

Sau khi nhập xong bạn hãy nhấn enter để xoá nhé.

Ví dụ:

 • Mình cần xoá thư mục 1 thì mình sẽ sử dụng lệnh: rmdir /s /q THMC1~1
 • Mình cần xoá file “test file.txt” thì mình sẽ sử dụng lệnh: del /s /q TESTFI~1.TXT
Ví dụ xoá thư mục không xoá được
Ví dụ xoá thư mục không xoá được

Xem thêm:

Ngoài ra bạn có thể sử dụng 1 cách xoá nhanh nữa:

Với cách này bạn có thể sử dụng dường dẫn thư mục + với 2 lệnh rmdir và del như sau:

 • rmdir /s /q đường_dẫn_thư_mục : xoá thư mục
 • del /s /q đường_dẫn_file: xoá file

Ví dụ:

Xoá Thư mục thumuc2 thì mình sẽ nhập lệnh như sau “rmdir /s /q C:\Users.ty\Desktop\EzLasso\thumuc2”

Xoá thư mục không xoá được
Xoá thư mục không xoá được

Xoá file testfile3.txt thì mình sẽ nhập lệnh như sau “del /s /q C:\Users.ty\Desktop\EzLasso\testfile3.txt”

Xoá file không xoá được trên windướ
Xoá file không xoá được trên windướ

Lưu ý: cách này chỉnh có thể sử dụng cho cho đường dẫn không chứa các tên tiếng việt (Có dấu) hoặc khoảng trắng nhé. Nếu như có bạn sẽ không xoá được nhé.

Trên đây là cách xoá các file xoá thư mục không xoá được trên windows 10, 7, 8.1 bằng hộp thoại CMD có thể sử dụng ngay cho các thông báo ở trên luôn nhé. Chúc các bạn thành công

Lasso
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .