Thứ Ba, Tháng Mười Một 12, 2019
Cài đặt wordpress tự động cho server VPS trên Vutlr

Cài đặt wordpress tự động cho server VPS trên Vutlr

Để tiết kiệm tối đa thời gian để cài đặt một server hoàn thiện trên VPS của bạn. Sau đây mình sẽ...
Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr

Cài đặt quản trị server Sentora cho VPS Vutlr

Một trong những trình quản trị server miễn phí hiện tại là Sentora. Được nhiều người ưu dùng đặc biệt là giao...
Di chuyển điểm lưu trữ website (domain, database, filemanager) từ Script Học VPS

Di chuyển điểm lưu trữ website (domain, database, filemanager) từ Script Học VPS

Với mong muốn đổi điểm lưu trữ website sang VPS với script quản trị server của Học VPS bạn sẽ gặp nhiều...
Hướng dẫn cài đặt control panle từ Script HỌC VPS dễ dàng nhanh chóng

Hướng dẫn cài đặt control panle từ Script HỌC VPS dễ dàng nhanh chóng

Lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một control panle được phát triển từ một nhà cung cấp tại...
Chỉnh sửa file wp-config kết nối database khắc phục lỗi không có cơ sở dữ liệu

Chỉnh sửa file wp-config kết nối database khắc phục lỗi không CSDL

Như đã biết lỗi không có cơ sở dữ liệu liên quan đến việc không có database. Việc không có database này...
Chỉnh sửa – tăng dung lượng import file database trên phpMyAdmin của VPS

Chỉnh sửa – tăng import file database trên phpMyAdmin

Các bạn thường gặp một trong những vấn đề import database lên trên phpMyAdmin do file sql có dung lượng rất lớn...
Import/ export database phpMyAdmin khi chuyển điểm lưu trữ dữ liệu website

Import, export database phpMyAdmin khi chuyển điểm lưu trữ Website

Bạn đang dùng một hosting hay một VPS bạn đang có nhu cầu cần phải thay đổi điểm lưu trữ dữ liệu...
Lấy lại mật khẩu tài khoản root của VPS từ server của Vultr

Lấy lại mật khẩu tài khoản root của VPS, server Vultr

Có thể mỗi lần Restart Server lại server của VPS sẽ tạo ra một tài khoản mới nếu nhưng bạn không đổi...
Cách cài đặt và chỉnh sửa – lưu – xoá file dưới dạng nano Text Editor

Cách cài đặt và chỉnh sửa – lưu – xoá file dưới dạng nano...

Một khi đăng nhập vào server bạn thường thông qua SSH để chỉnh sửa các file bạn cần có một text editor...
Các thao tác, lệnh cơ bản trên SSH tại VPS từ server Vultr

Các lệnh cơ bản trên SSH tại VPS server Vultr

Bạn đã mua hoặc có ý định mua một VPS dưới hệ điều hành Vultr đang bối rối trong việc cài đặt...
1,385Thành viênThích

Được Xem Nhiều Nhất