Trạng từ là gì? Các vị trí của trạng từ trong câu

Trạng từ là gì? Các vị trí của trạng từ trong câu

Trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh có rất nhiều từ loại nhưng chúng ta chỉ thường gặp một số loại cơ bản. Nắm vững các loại từ sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện trong quá trình học giao tiếp tiếng Anh. Bài viết này sẽ giúp bạn hệ thống lại các kiến thức về trạng từ. Vị trí của trạng từ trong câu thường được đặt ở đâu?

Trạng từ là gì?

Trạng từ trong tiếng Anh là adverb, viết tắt là adv, chúng còn có một tên gọi khác là phó từ. Trạng từ là từ loại được dùng để bổ nghĩa cho các thành phần khác trong câu. Vì thế chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp từ loại này trong khi làm các bài tập tình huống. 

Trạng từ là gì? Các vị trí của trạng từ trong câu

Trạng từ là gì?

Trong tiếng Anh giao tiếp, trạng từ rất đa dạng. Điều này khiến chúng ta khó nắm bắt và gặp trở ngại khi tìm hiểu các kiến thức liên quan. Do đó, dựa vào mục đích sử dụng, người ta chia trạng từ thành nhiều nhóm tách biệt.

 • Trạng từ chỉ tần suất: usually, alway, sometime, often, hardly, seldom, never,…
 • Trạng từ chỉ cách thức: easily, happily, angrily, carelessly, loudly, beautifully, quickly, badly,…
 • Trạng từ chỉ mức độ: hardly, enough, fully, rather, very, almost, a lot, perfectly, entirely, pretty, quite,…
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: inside, outside, anywhere, everywhere, here, there,…
 • Trạng từ chỉ thời gian: recently, finally, soon, yesterday, tomorrow, now, early, still, already,…
 • Trạng từ liên kết: as a result, moreover, then, instead, then, however, in fact, besides,…
 • Trạng từ chỉ định: simply, only, just, mainly, largely, particularly, generally, specifically,…
Trạng từ là gì? Các vị trí của trạng từ trong câu

Các quy tắc tạo thành trạng từ

Cấu trúc hình thành trạng từ trong tiếng Anh: adj (tính từ) + đuôi “ly”. Với những tính từ kết thúc bằng đuôi “ble” thì bỏ “e” thêm đuôi “ly”. Ví dụ: possible – possibly, sensible – sensibly, terrible – terribly,…

Những tính từ kết thúc bằng đuôi “y” thì chuyển về “i” trước khi thêm đuôi “ly”. Ví dụ: easy – easily, happy – happily, greedy – greedily, lucky – luckily,… Ngoại trừ một số trường hợp tính từ kết thúc bằng “y” nhưng có 1 âm tiết thì không chuyển về “i”. Ví dụ: sly – slyly, dry – dryly,…

Tuy nhiên, đây chỉ là cách xác định thông thường. Sẽ có một số trạng từ không tuân theo quy tắc này. Để sử dụng các từ này, cần phải hiểu nghĩa và áp dụng vào từng tình huống cụ thể. Những trường hợp trạng từ đặc biệt thường gặp:

 • Một số từ vừa là tính từ vừa là trạng từ như: early, late, hard, high, most, low, straight… 
 • Một số trạng từ không có đuôi “ly”: very, some, often, just, instead,…
 • Một số trạng từ là tính từ có hậu tố “ly” như: friendly, daily, lovely, likely,…

Vị trí của trạng từ

Trong một số tình huống chúng ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn trạng từ với các từ loại khác. Để phân biệt đâu là trạng từ, ta dựa vào vị trí của từ trong câu. Trạng từ có thể được đặt ở đầu câu, trước hoặc sau các từ loại, cuối câu. Tùy vào cách sử dụng và từ cần bổ nghĩa mà vị trí của trạng từ trong mỗi trường hợp sẽ khác nhau. 

Trạng từ là gì? Các vị trí của trạng từ trong câu

Vị trí của trạng từ trong câu tiếng Anh

 • Trạng từ đứng trước các động từ thường. Ví dụ: He often reads a book every day. 
 • Trạng từ đứng sau trợ động từ và đứng trước động từ thường trong một câu. Ví dụ: She has almost finished her homework.
 • Trạng từ ở giữa động từ “tobe”, “seem”, “look” và tính từ. Ví dụ: She is rarely late to school.
 • Trạng từ ở vị trí đầu hoặc cuối câu dùng để bổ nghĩa cho cả câu. Ví dụ: I advise him to drive carefully.
 • Trạng từ xuất hiện trong các cấu trúc câu như: … so + adverb + that… Ví dụ: This test was so difficult that no one in my class got good marks.
 • Trạng từ đứng sau “too”. Ví dụ: I think he drives too carelessly.
 • Trạng từ đứng trước “enough”. Ví dụ: These exercises are easily enough for you to do.

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến

Để nắm vững kiến thức và luyện tập mỗi ngày, chúng ta nên chọn cách học tiếng Anh trực tuyến trên các nền tảng online. Trang web học tiếng Anh https://giaotieptienganh.com.vn/ được nhiều người sử dụng trong thời gian gần đây. Trang web này sẽ cung cấp cho bạn hệ thống kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đầy đủ, chi tiết. 

Để giúp bạn rèn luyện các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, trang web còn hỗ trợ giúp bạn học theo nhóm. Không chỉ được giao tiếp với người bản xứ, các bạn còn được các thầy cô tận tình giảng dạy. 

Các cấu trúc, cách dùng và vị trí của trạng từ đã được tóm tắt giúp bạn dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ. Hãy cùng rèn luyện và bổ sung kiến thức tiếng Anh mỗi ngày để đạt được nhiều mục tiêu khác. 

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .