Tổng hợp nhóm hàm chuỗi tách bóc các ký tự trong Excel

nhóm hàm chuỗi trong excel

Nhóm hàm chuỗi giúp người dùng tách các ký tự ra khỏi chuỗi, hoặc biển đổi các chuỗi lại với nhau. Với việc này có thể giúp người dùng bóc tách các ký tự hỗ trợ cho trong việc tìm kiếm hay việc xác định các hàm đúng sai. Các hàm thuộc nhóm chuỗi bao gồm: lấy số ký tự theo yêu cầu, đổi dạng ý tự, Cắt bỏ các ký tự trắng.

Các hàm lấy ký tự theo yêu cầu:

Hàm left lấy ký tự phía bên trái đoạn ký tự

Với hàm này bạn có lấy số ký tự theo yêu cầu từ bên trái qua của một chuỗi các ký tự thuộc một ô hay đoạn ký tự bất kỳ.

Cú pháp: =Left(Text,Num_chars)

Trong đó: Text là đoạn ký tự, Num_chars là số lượng ký tự được lấy từ phía bên trái

Ví dụ:

hàm left

Hàm Right lấy ký tự phía bên phải đoạn ký tự

Giống với left hàm right giúp bạn có lấy số ký tự theo yêu cầu từ bên phải qua của một chuỗi các ký tự thuộc một ô hay đoạn ký tự bất kỳ.

Cú pháp: =Right(Text, Num_chars)

Trong đó: Text là đoạn ký tự, Num_chars là số lượng ký tự được lấy bên phải

Ví dụ:

Hàm right

Hàm Mid lấy ký tự ở giữa

Bạn có thể thực hiện 2 lần lệnh left và right để lấy ký tự ở giữa. Nhưng bạn không cần phải vất vả nữa với hàm Mid có thể giúp bạn lấy ký tự từ bắt đầu đến số ký tự cần thiết.

Cú pháp: =Mid(Text, Star_mun, Num_chars)

Trong đó Trong đó: Text là đoạn ký tự, Star_num là vị trí thứ tự được bắt đầu lấy, Num_chars là số lượng ký tự lấy tiếp theo.

Lưu ý: Các khoảng trăng cũng tính là một ký tự cho 3 hàm trên nhé.

Ví dụ:

Hàm mid

Biến đổi chuỗi ký tự từ viết hoa sang viết thường

Hàm Upper chuyển thành chuỗi hoa

Upper giúp bạn đổi các ký tự thành một chuỗi viết hoa

Cú pháp: =Upper(text)

Ví dụ:

hàm upper

Hàm Lower chuyển hoa thành thường

Lower giúp bạn đổi các ký tự thành một chuỗi viết thường

Cú pháp: =Lower(text)

Ví dụ:

Hàm lower

Hàm Proper chuyển chữ đầu thành viết hoa

Proper hỗ trợ bạn biến các chữ đầu thành chữ viết hoa. THường được sử dụng trong việc nhập liệu tên người, tên thành phố, tên đường,…

Cú pháp: =Proer(Text)

Ví dụ:

Hàm proper

Hàm Trim cắt bỏ khoảng trắng

Với Trim giúp bạn cắt bỏ những ký tự trăng tại đầu của các chữ bị dư.

Cú pháp: =Trim(Text)

Ví dụ:

Hàm trim

Trên đây là tổng hợp các hàm về chuỗi các bạn có thể dùng để kiểm tra ký tự hay các chuỗi văn bản. Các bạn có thể xem thêm các hàm thuộc nhóm hàm thống kê bạn có thể dùng nhóm hàm này sau bóc tách các chuỗi.Chúc các bạn thành công.

Xem File demo:

Bạn có thể xem ví dụ rõ hơn tại buttom demo dưới đây. Ngăn chặn lại các hành động từ các công cụ spam nên bạn phải capcha để truy cập file demo online nhé.

Xem File Online

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .
Exit mobile version