Tổng hợp Font chữ Việt Hoá Tuần 3/ tháng 11: Phiêu lưu – đầy bí ẩn

0
198

Tuần qua tại Ez Lasso có những font nào mới? Những font kiến bạn mang đến những đoạn chữ đẹp làm nổi bật tấm áp phích của bạn. Kiến bạn có cảm giác phiêu lưu, đầy bí ẩn phù hợp với nhiều trường hợp khác nhau.