Lỗi #N/a là gì? Sao chúng ta hay gặp phải khi viết hàm ? Và làm sao để khắc phục ẩn lỗi #n/a khó chịu làm bản tính bạn xấu đi? Hãy cùng ez Lasso tìm hiểu nhé