Cortana có hỗ trợ cho bạn hay không? Hay chỉ làm cho máy tính bạn chậm lại? Liệu việc tắt cortana trên windows 10 khó không? Hãy cùng tìm cách tắt trợ lý ảo này