Restore point Windows 10 đưa máy tính quay lại điểm hồi sinh như game khi gặp lỗi khó khắc phục. Độc đáo đễ dàng cho bạn test những phần mềm,

Dịch chữ trên hình là một trong những cách giúp bạn tiết kiệm thời gian không cần gõ từng chữ lại vào các công cụ dịch hiện tại. Dễ dàng bóc tách các chữ