Cài đặt wordpress tự động cho server VPS trên Vutlr

Cài đặt wordpress tự động cho server VPS trên Vutlr

Để tiết kiệm tối đa thời gian để cài đặt một server hoàn thiện trên VPS của bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt một trình quản trị wordpress nhanh chóng cho bạn là người ít biết về code. Hãy cùng Ez Lasso làm nhé.

Cài tự động trên qua công cụ của Vutlr

Đối với Vutlr đã tìm hiểu được những quan tâm của người dùng nên vutlr đã thiết lập trình tự động cài trên VPS. Bạn chỉ cần tạo một gói VPS tại phần Server Type bạn chọn mục application. Sau đó tích chọn WordPress.

Cài đặt wordpress tự động cho server VPS trên Vutlr
Cài đặt WOrdpres tự động trên VPS

Sau khi deploy được VPS thì bạn chỉ cần vào Ip:port, hoặc domain được điền tên đặt tại gói VPS.

Cài đặt tự động qua SSH

Với việc cài đặt tự động qua SSH bạn chỉ cần chạy lệnh sau đây và chờ 1 xí sẽ thành công nhé:

curl -sO https://hocvps.com/install && bash install wordpress

Trong khi cài đặt hoàn thành sẽ có một yêu cầu bạn nhập domain nhé. Sau đó bạn nhớ trỏ DNS về IP của VPS là đăng nhập vào domain để sử dụng.

Bạn cần chạy Sprict cài đặt quản trị Học VPS về trước nhé

Tới đây bạn sẽ kết nối wordpress: mình sẽ viết chuyên đề về kết nối wordpress sau nhé

Cài đặt wordpress tự động cho server VPS trên Vutlr
TIếng hành kết nối wordpress

Ngoài ra bạn có thể xem cách cài đặt wordpress bạn có thể xem tại đây được mình mô phổng trên Xampp offline nhé

Các phần được cài đặt chung với WordPress:

  • Webserver Nginx
  • Database MariaDB
  • PHP phiên bản tùy chọn bao gồm PHP 7.1, PHP 7.0, PHP 5.6
  • File Manager qua eXtplorer
  • PhpMyAdmin

Chúc bạn thành công.

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .